Προγραμματισμός κατάθεσης νέων εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ

Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στην αριθμ. 1/05-10-2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού αναφορικά με την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων του:

  Στάδιο 1ο Στάδιο 2ο Στάδιο 3ο Στάδιο 4ο Στάδιο 5ο
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ

(εκτιμώμενος χρόνος)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α’ Από 01/01/ΧΧΧΧ έως 30/04/ΧΧΧΧ Από 01/05/ΧΧΧΧ έως 30/06/ΧΧΧΧ Από 01/07/ΧΧΧΧ έως 15/07/ΧΧΧΧ Από 16/07/ΧΧΧΧ έως 20/08/ΧΧΧΧ 01/09/XXXX
Β’ Από 01/05/ΧΧΧΧ έως 31/08/ΧΧΧΧ Από 01/09/ΧΧΧΧ έως 31/10/ΧΧΧΧ Από 01/11/ΧΧΧΧ έως 15/11/ΧΧΧΧ Από 16/11/ΧΧΧΧ έως 20/12/ΧΧΧΧ 01/01/XXXX
Γ` Από 01/09/ΧΧΧΧ έως 31/12/ΧΧΧΧ Από 01/01/ΧΧΧΧ έως 28/02/ΧΧΧΧ Από 01/03/ΧΧΧΧ έως 15/03/ΧΧΧΧ Από 16/03/ΧΧΧΧ έως 20/04/ΧΧΧΧ 01/05/XXXX
  • Όλες οι παραπάνω ημερομηνίες του κάθε σταδίου είναι ενδεικτικές, αλλά ο/η Ε.Υ. θα πρέπει να γνωρίζει ότι από την στιγμή που υποβάλει μία πρόταση μέχρι να ξεκινήσει το πρόγραμμα, η όλη διαδικασία διαρκεί από τρείς έως τέσσερις μήνες.
  • Η εξέταση των προτάσεων πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής.
  • Στο 3ο στάδιο προκείμενου να γίνει η αποδοχή του έργου από τον ΕΛΚΕ μέσα σε 15 ημέρες, θα πρέπει ο/η Ε.Υ. να προετοιμάσει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται και μαζί με την απόφαση της έγκρισης του εκπαιδευτικού προγράμματος από το Συμβούλιο του ΚΕΔΙΒΙΜ να τα καταθέσει στον ΕΛΚΕ όσο πιο άμεσα γίνεται.
  • Στο 4ο στάδιο η διάρκεια εξαρτάται από τον/την ΕΥ (η συνήθης διάρκεια υποβολής αιτήσεων είναι ένας μήνας)
  • Από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευομένων έως και την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα 6 έως 10 ημερών, δεδομένου ότι σε αυτήν την χρονική περίοδο θα πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ο πίνακας των αποτελεσμάτων με τους επιλεγέντες εκπαιδευομένους με προθεσμία για τυχόν ενστάσεις.

Επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:

  • Ενημέρωση του Συμβουλίου για επανάληψη ήδη εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο δεν υπάρχει καμία αλλαγή γίνεται όλο τον χρόνο.
  • Τροποποιήσεις μικρής έκτασης σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιούνται ανά συνεδρίαση (μία περίπου κάθε μήνα) και μετά από αίτημα του Ε.Υ.
  • Αναθεώρηση (μεγάλης έκτασης αλλαγές) ήδη εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Χρονοδιάγραμμα, Μαθήματα, Ύψος Διδάκτρων, Μέθοδος υλοποίησης κ.λ.π) πραγαματοποιείται με επανυποβολή νέας πρότασης.