Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

               Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κατάρτιση με θέμα

Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες

Δύο (2) μόρια για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Μισό (0,5) μόριο για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης.

Διάρκεια 300 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Έναρξη αιτήσεων 6/04/2020 και λήξη στις 05/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Οδηγός Σπουδών Κάνε αίτηση τώρα

Κατάρτιση με θέμα

Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Έναρξη αιτήσεων 6/04/2020 και λήξη στις 05/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Κατάρτιση με θέμα

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Έναρξη αιτήσεων 6/04/2020 και λήξη στις 05/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Κατάρτιση με θέμα

Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Έναρξη αιτήσεων 6/04/2020 και λήξη στις 05/05/2020

Περισσότερες Πληροφορίες Κάνε αίτηση τώρα

Νέα Προγράμματα

Δείτε αναλυτικά τα νέα προγράμματα που προσφέρονται.


Πρόγραμμα 1

Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες

Δύο (2) μόρια για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Μισό (0,5) μόριο για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης. Διάρκεια 300 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.
Πρόγραμμα 2

Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Πρόγραμμα 3

Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις, και Επιχειρηματικό Σχέδιο

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Πρόγραμμα 4

Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διάρκεια 33 ώρες και πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως.

Δες όλα τα προγράμματα

Back to Top