Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για τυχόν ερωτήματα, πληροφορίες ή αιτήματα παροχής υποστήριξης σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα υποβάλλοντας ένα αίτημα επικοινωνίας.

Υποβολή Αιτήματος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Πρυτανείας, γρ. 230Α Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

+ 30 25310-39110