Σύνθεση Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

Σύνθεση Συμβουλίου

Πρόεδρος

Μιχαλοπούλου Μαρία  Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόεδρος-Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Μέλη

Βεργέτη Μαρία Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής.

Δέρρη Βασιλική  Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Ζαφειρίου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας.

Κεδράκα Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας.

Κουλουριώτης Δημήτριος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή.

Κουτρούκης Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

Μαντζουράνης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, Νομική Σχολή.

Μητσιάκη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κανακάρης Βενέτης  Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.