Σύνθεση Συμβουλίου ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ – ΔΠΘ

Σύνθεση Συμβουλίου

Πρόεδρος

Μαρία Γρηγορίου  Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής, Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ..

Μέλη – Τακτικοί

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Βερόνικα Ανδρεά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Αικατερίνη Κεδράκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Κωνσταντίνος Καραδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Νομικής

Θεόδωρος Κουτρούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Μέλη – Αναπληρωματικοί

Βασιλική Κράββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Αθανάσιος Λάϊος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ελένη Ζαφειρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Γεώργιος Λαμπίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χρήστος Δετσαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής

Μαρία Πεμπετζόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Σπυρίδων Ντούγιας, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κανακάρης Βενέτης, Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.