Σύνθεση Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΔΠΘ

Σύνθεση Συμβουλίου

Πρόεδρος

Μαρία Γρηγορίου  Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακή Βιολογίας και Γενετικής, Aντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ..

Μέλη

Α/Α ΣΧΟΛΗ Τακτικός Αναπληρωματικός
1. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαρία Δημάση,

Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Βασιλική Κράββα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας
2. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Βασιλική Δέρρη,

Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αθανάσιος Λάϊος,

Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

3. Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας Βερόνικα Ανδρεά,

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Ελένη Ζαφειρίου,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

4. Σχολή Επιστημών Υγείας Αικατερίνη Κεδράκα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Γεώργιος Λαμπίρης,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

5. Σχολή Επιστημών Αγωγής Κωνσταντίνος Καραδημητρίου,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Νικόλαος Μακρής, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
6. Νομική Σχολή Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος,

Καθηγητής του Τμήματος Νομικής

Χρήστος Δετσαρίδης,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής

7. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Θεόδωρος Κουτρούκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Μαρία Πεμπετζόγλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
8. Πολυτεχνική Σχολή Λάζαρος Ηλιάδης,

Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Σπυρίδων Ντούγιας,

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διευθυντής Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Κανακάρης Βενέτης, Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.