Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία

Σύγχρονες εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με τη χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών δεδομένων2022-11-25T10:59:23+02:00
Ηγεσία και Διαχείριση Συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας σε Επιχειρήσεις Υψηλού Κινδύνου2022-12-01T09:52:35+02:00
Στατιστική και Ασαφής συμπερασματολογία στις κοινωνικές, οικονομικές και θετικές επιστήμες2022-11-25T10:50:01+02:00

Title

Go to Top