Κέντρο Επιμόρφωσης και
Διά Βίου Μάθησης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Εγγεγραμένοι Εκπαιδευόμενοι
Πιστοποιημένοι Eκπαιδευτικοί