ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

 Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ: ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» από 20/5/2024 έως 20/2/2025 με Eπιστημονική Υπεύθυνη την μεταδιδακτορική ερευνήτρια κ. Ειρήνη Τζοβλά και Ακαδημαϊκή Yπεύθυνη  την Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής κ. Αικατερίνη Κεδράκα.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευομένων με βασικές δεξιότητες που συγκροτούν το επαγγελματικό προφίλ του/της εκπαιδευτικού, ώστε αυτοί/ές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους στοχευμένα και αποτελεσματικά.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του σύγχρονου σχολείου και του/της σύγχρονου εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί να προσφέρει τις απαιτούμενες σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, προκειμένου να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις της εκπαιδευτικής πράξης.

Παράλληλα, το πρόγραμμα είναι καινοτόμο, καθώς επιδιώκει να εισάγει και εκπαιδεύσει όσες και όσους εκπαιδευτικούς το παρακολουθήσουν στα νέα διαδραστικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στις σχολικές μονάδες της ελληνικής επικράτειας και σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες αξιοποιούνται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών, προάγουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών, καλλιεργούν σε αυτούς/ές κριτική σκέψη και ψηφιακές και δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έχει γίνει με τρόπο, ώστε να δίνεται έμφαση στον σταδιακό μετασχηματισμό ενδεχόμενα παγιωμένων αντιλήψεων και απόψεων των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε τρόπους και πρακτικές αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας και καλών πρακτικών, στην στοχευμένη χρήση των νέων διαδραστικών συστημάτων,  στην αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και εφαρμογών, στην αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και των Νέων Θεσμών, που αναφέρονται στον νόμο 4823/21.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αυξήσουν την αυτεπάρκειά/αυτοαποτελεσματικότητά τους, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του διαρκώς πολυεπίπεδου και απαιτητικού ρόλου τους. Μόνο έτσι θα επέλθουν θετικά αποτελέσματα και για τα πρόσωπα και για τις σχολικές μονάδες, εξέλιξη που αποτελεί επιδίωξη και φιλοδοξία του παρόντος προγράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 • εφαρμόζουν τις σύγχρονες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τον επαγγελματικό τους ρόλο (διαχείριση συγκρούσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, εφαρμογή πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους εταίρους της σχολικής κοινότητας, εφαρμογή νέων θεσμών που έχουν εισαχθεί με τον Ν.4823/2021, εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών πρακτικών όπως αυτές παρουσιάζονται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών).
 • κρίνουν ποιες από αυτές τις γνώσεις διαθέτουν ήδη και σε ποιες χρειάζεται να βελτιωθούν.
 • χρησιμοποιούν τα διαδραστικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στις σχολικές μονάδες,
 • αξιοποιούν ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στη μαθησιακή διαδικασία
 • δημιουργούν διαδραστικές ασκήσεις και να τις ενσωματώνουν στις πλατφόρμες του ΠΣΔ
 • επιλύουν εποικοδομητικά τις ενδεχόμενες κρίσεις που προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • έχουν εξοικειωθεί με τους τρόπους αναζήτησης και αξιοποίησης της τρέχουσας νομοθεσίας για ζητήματα που αφορούν στις επιμέρους λειτουργίες του σχολείου
 • σχεδιάζουν τις κατάλληλες ενέργειες για κάθε περίσταση της εκπαιδευτικής πράξης (σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων).
 • εξετάζουν εναλλακτικές στρατηγικές και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους ανάλογα, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη σχολική καθημερινότητα -τόσο εντός όσο και εκτός τάξης.
 • προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις επιμέρους ανάγκες των μαθητών/τριών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (διαδραστικά συστήματα, ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχομένο, αξιοποίηση νέων θεσμών).

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η κάτοχο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμεί να μελετήσει και να αξιοποιήσει τις προσφερόμενες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις/συμπεριφορές που θα αποκτήσει στα πλαίσια της επαγγελματικής, κοινωνικής και προσωπικής του ζωής.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν:

Εκπαιδευτικοί (εν ενεργεία ή και μελλοντικοί), κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών,  και ειδικότερα, σε:

 • Εν ενεργεία, μόνιμοι και αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν ρόλο Στελέχους Εκπαίδευσης, Συμβούλου Σχολικής Ζωής, Ενδοσχολικού Συντονιστή/στριας Τάξεων/Γνωστικών Αντικειμένων, μέντορα/ισσας
 • Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως εκπαιδευτικοί ή ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό των σχολείων (σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, σχολικοί νοσηλευτές)
 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εργαστούν στα παραπάνω εκπαιδευτικά πλαίσια ή σε δομές / οργανισμούς/ προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του Προγράμματος είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στον απαραίτητο εξοπλισμό (πχ κάμερα, μικρόφωνο), προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βασικές γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ΚΥΡΙΩΣ ασύγχρονη διδασκαλία. Το συνδυαστικό αυτό μοντέλο κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες των ενηλίκων συμμετεχόντων σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη γεωγραφική διασπορά του τόπου μόνιμης διαμονής τους. Παράλληλα, όμως, επιδιώκει να δώσει την απαραίτητη χρονική ευελιξία στις/τους επιμορφούμενες/ους τόσο για την παρακολούθησή του, όσο και για τη μελέτη του υλικού και την εν γένει προσαρμογή της επιμόρφωσης στα ατομικά τους προγράμματα, συνδυάζοντας μια επιτυχή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Εξασφαλίζεται, έτσι, η ουσιαστική και εις βάθος εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλες τις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος, αλλά και η ευελιξία στην παρακολούθηση.

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 9 μήνες, 410 εκπαιδευτικές ώρες (14 ώρες σύγχρονης προαιρετικού χαρακτήρα και 396 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης),  462 ώρες συνολικού φόρτου.

 1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, εξ αποστάσεως μελέτη πολυμορφικού υλικού (ασύγχρονη εκπαίδευση), που αντιστοιχεί σε 396 διδακτικές ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι/ες μελετούν, με τον δικό τους ρυθμό και σε χρόνο της επιλογής τους, το υλικό που έχει αναρτηθεί στον χώρο κάθε Θεματικής Ενότητας. Σε κάθε ΘΕ περιλαμβάνεται και μία ώρα για την υλοποίηση των μικρών κουίζ για τον έλεγχο των γνώσεων που αποκτήθηκαν.
 2. Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται 7 δίωρες συνεδρίες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όλες προαιρετικού χαρακτήρα, κατανεμημένες ως εξής:  μία αρχική, δίωρη συνεδρία, με σκοπό την εισαγωγή στο Πρόγραμμα, εξοικείωση με τις διαδικασίες εκπαίδευσης και αλληλογνωριμία της εκπαιδευόμενης ομάδας, και μία δίωρη συνεδρία στο τέλος του, με σκοπό την ανατροφοδότηση-συζήτηση.  Επίσης, σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχεί μία δίωρη συνεδρία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να έχουν την ευκαιρία για διαρκή στήριξη κι επικοινωνία με τους εκπαιδευτές/τριες.
 3. Η διαρκής επικοινωνία των εκπαιδευομένων με τους/τις υπεύθυνους/ες των Θεματικών Ενοτήτων καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος διασφαλίζεται μέσω e-mail αλλά και  Φόρουμ Συζήτησης στην πλατφόρμα, για τη διατύπωση αποριών ή/και την υποστήριξη για την παρακολούθηση και την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

 

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/στις εκπαιδευόμενες παρέχονται:

 • Οδηγός για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Εκπαιδευτικό υλικό ανά Θεματική Ενότητα, που θα αποτελείται από:
 • Σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων και παρουσιάσεις σε μορφή PDF και powerpoint
 • Άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων
 • Κεφάλαια δημοσιευμένα σε επιστημονικά βιβλία
 • Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο)
 • Συνδέσμους για ιστοσελίδες σχετικές με το υπό μελέτη αντικείμενο
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

 

Δομή του προγράμματος

 Θεματική Ενότητα 1. Οργανωσιακή κουλτούρα στη Σχολική Κοινότητα. Επικοινωνία-σχέσεις-θεσμικό πλαίσιο. Προτάσεις  και καλές πρακτικές

1.1 . Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οργανωσιακή κουλτούρα και συστήματα διαχείρισης ποιότητας και μάθησης  στο σχολείο

1.2 αποτελεσματικής επικοινωνίας στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στις σύγχρονες κοινωνίες. Σχεδιάζοντας  την καλή επικοινωνία.

1.3 Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας στην οικοδόμηση θετικών σχέσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα. Καλές πρακτικές διαμόρφωσης θετικού κλίματος στην ομάδα.

1.4 που αφορούν στον Δ/ντή-τρια και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Νομοθετικό πλαίσιο και καλές πρακτικές. Πρωτόκολλα συνεργασίας με τυπικούς μαθητές/τριες και μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες. Νομοθετικό πλαίσιο και καλές πρακτικές

1.5 Πρωτόκολλα συνεργασίας

με γονείς (Έλληνες και αλλόγλωσσους) Νομοθετικό πλαίσιο και καλές πρακτικές. Πρωτόκολλα συνεργασίες με προϊστάμενες αρχές. Νομοθετικό πλαίσιο και καλές πρακτικές. Πρωτόκολλα συνεργασίες με το εξωτερικό περιβάλλον του εκπαιδευτικού οργανισμού. Νομοθετικό πλαίσιο και καλές πρακτικές

1.6 Οι Νέοι θεσμοί στη σχολική κοινότητα (Συλλογικός Προγραμματισμός/ Σχέδια Δράσης, Ενδοσχολικοί/ές Συντονιστές/τριες, Μέντορες/Μεντόρισσες/ Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι). Πλαίσιο ρόλων  και συνθήκες υλοποίησης στο σχολείο. Καλές και αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογής τους

Ώρες διδασκαλίας: 82

Ώρες συνολικού φόρτου: 112

Μονάδες ECTS: 4

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να:

 • είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα
 • κατέχουν τις απαιτούμενες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά
 • εφαρμόζουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα συνεργασίας με τους επιμέρους εταίρους της σχολικής κοινότητας
 • έλθουν σε επαφή με καλές πρακτικές και ιδέες που αφορούν στην αποτελεσματική εφαρμογή των Νέων Θεσμών του Ν.4823/21.

 

Θεματική Ενότητα 2. Συγκρούσεις στο περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Εναλλακτικές λύσεις και αποτελεσματική διαχείριση

2.1 . Χαρακτηριστικά και αιτίες συγκρούσεων στις σχολικές μονάδες

2.2 Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης συγκρούσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί/γονείς/Σχολική Επιτροπή/Δήμος/άλλοι φορείς).

2.3 Σχολικός εκφοβισμός. Μορφές και τεχνικές διαχείρισης περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying)

2.4 . Ο ρόλος του Δ/ντή/τριας στη διαχείριση των συγκρούσεων

Ώρες διδασκαλίας: 82

Ώρες συνολικού φόρτου: 98

Μονάδες ECTS: 3,5

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να:

 • γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο των ενδοσχολικών συγκρούσεων
 • εφαρμόζουν σύγχρονες, εναλλακτικές και πρωτοποριακές προσεγγίσεις στη διαχείριση των συγκρούσεων των σχέσεων και των κρίσεων σε μία σχολική μονάδα
 • να προλαμβάνουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού

Θεματική Ενότητα 3. Διαχείριση τάξης: Παραδείγματα και Καλές Πρακτικές

 

3.1 Η  αυτοαποτελεσματικότητα/ αυτεπάρκεια του εκπαιδευτικού και ο ρόλος της στη διαχείριση της τάξης

3.2 Η σημασία του θετικού μαθησιακού κλίματος στη διαχείριση της τάξης. Παιδαγωγικό συμβόλαιο. Καλές πρακτικές

3.3 Συμπερίληψη και διαχείριση τάξης. Καλές πρακτικές

3.4 . Διαχείριση τάξης και «δύσκολοι/ες» μαθητές/τριες. Καλές πρακτικές

 

Ώρες διδασκαλίας: 82

Ώρες συνολικού φόρτου: 84

Μονάδες ECTS: 3

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να:

–              κατανοούν στη σημασία της αυτοαποτελεσματικότητας/ αυτεπάρκειας του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της τάξης

–              διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα στη σχολική τάξη

–              συνυπολογίζουν το διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσης των μαθητών/τριών και τις επιμέρους ανάγκες τους στη διαμόρφωση θετικού μαθησιακού κλίματος

–              εφαρμόζουν καλές πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης

 

Θεματική Ενότητα 4. Νέα Προγράμματα Σπουδών και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές

 

4.1 Μοντέλα ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Μέθοδος project. Τρόποι αξιοποίησης και καλές πρακτικές

4.2 Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Τρόποι αξιοποίησης και καλές πρακτικές

4.3 . Διερευνητική – Ανακαλυπτική μέθοδος. Επιστημονική μέθοδος. Τρόποι αξιοποίησης και καλές πρακτικές

4.4 Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων. Πλατφόρμες, εργαλεία και καλές πρακτικές

 

Ώρες διδασκαλίας: 82

Ώρες συνολικού φόρτου: 84

Μονάδες ECTS: 3

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να:

 • είναι σε θέση να εφαρμόζουν στοχευμένα και αποτελεσματικά τα ΝΠΣ
 • επιλέγουν τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις κατά την εφαρμογή των ΝΠΣ

να υιοθετούν καλές πρακτικές  κατά τη διδασκαλία τους ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό που κάθε φορά έχουν να διαχειριστούν

Θεματική Ενότητα 5. Εκπαιδευτική αξιοποίηση νέων διαδραστικών συστημάτων στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

 

5.1 Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

5.2  Αξιοποίηση διαδραστικού περιεχομένου στην εκπαιδευτική πράξη και οι δυνατότητες των διαδραστικών πινάκων στη διδασκαλία

5.3 Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού του Φωτόδεντρου στους διαδραστικούς πίνακες

5.4 Δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων με την πλατφόρμα H5P. Παραδείγματα και εφαρμογές

5.5 Ενσωμάτωση των διαδραστικών ασκήσεων στις πλατφόρμες e-class και e-me του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ώρες διδασκαλίας: 82

Ώρες συνολικού φόρτου: 84

Μονάδες ECTS: 3

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες αναμένεται να:

 

 • αξιοποιούν στοχευμένα τις ΤΠΕ και το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην εκπαιδευτική πράξη
 • χρησιμοποιούν τα διαδραστικά συστήματα που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στις σχολικές μονάδες
 • δημιουργούν διαδραστικές ασκήσεις και να τις ενσωματώνουν στις πλατφόρμες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές εφαρμογές στη μαθησιακή διαδικασία

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση, η οποία περιγράφεται στη συνέχεια:

Κατά την ολοκλήρωση κάθε Θεματικής Ενότητας οι επιμορφούμενες/οι συμπληρώνουν ηλεκτρονικό κουΐζ γνώσεων, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί προέκταση του περιεχομένου της κάθε Θεματικής Ενότητας. Οι εκπαιδευόμενοι/ες, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της κάθε ΘΕ  καλούνται  να υποβάλλουν  το αντίστοιχο κουΐζ  αξιολόγησης.  Τα κουΐζ  μπορεί να περιλαμβάνουν  ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς  δήλωσης, ή upload, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να διατυπώσουν και να επισυνάψουν την  απάντησή τους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας θα πρέπει να απαντηθούν σωστά το 75% των ερωτήσεων του κουΐζ. Στην περίπτωση αποτυχίας οι επιμορφούμενες/οι μπορούν να επαναλάβουν το κουίζ τόσες φορές, ώστε να επιτύχουν τελικό σκορ μεγαλύτερο ή ίσον του 75% των σωστών απαντήσεων του κουΐζ.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εξ αποστάσεως online μαθημάτων, υπάρχει πρόβλεψη για να δίνεται  ο χρόνος και η δυνατότητα στους/στις επιμορφούμενους/ες για αναστοχασμό (ατομικό και συλλογικό). Πρόκειται για διαδικασία που αποτελεί έναν δημιουργικό τρόπο αποτίμησης της οικειοποίησης των παρεχόμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, συμπεριφορών και στάσεων που προσεγγίστηκαν στη διάρκεια της κάθε Θεματικής Ενότητας. Ο αναστοχασμός θα λαμβάνει χώρα στο φόρουμ επικοινωνίας της κάθε Θεματικής Ενότητας σε νήμα συζήτησης που θα «ανοίγει» ο/η εκάστοτε επιμορφωτής/τρια με το θέμα αυτό και θα καλεί τις/τους επιμορφούμενες/ους να συμμετέχουν. Ο αναστοχασμός θα αφορά σε ελεύθερο κείμενο βασισμένο σε θεματικούς άξονες που θα εστιάζουν στο περιεχόμενο της Θεματικής Ενότητας και θα ζητά από τις/τους συμμετέχουσες/οντες να σχολιάζουν τι καινούριο αποκόμισαν από την ενότητα και πώς αυτό θα το μετασχηματίσουν σε επαγγελματική γνώση και θα το ενσωματώσουν στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Τέλος, η Τελική Αξιολόγηση του προγράμματος θα περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και θα γίνει μέσω του επισυναπτόμενου εργαλείου αξιολόγησης:

Έντυπο Τελικής Αξιολόγησης προγράμματος

Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό για κάθε ερώτηση  χρησιμοποιώντας την κλίμακα:

5 = Πάρα πολύ,   4 = Πολύ,    3 = Μέτρια,    2 = Λίγο,    1 = Καθόλου,  ΔΑ= Δεν απαντώ

1. Σε ποιο  βαθμό το πρόγραμμα κάλυψε τις προσδοκίες σας; 5 4 3 2 1 ΔΑ
2. Πόσο πιστεύετε ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει την επαγγελματική σας εξέλιξη; 5 4 3 2 1 ΔΑ
3. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την οργάνωση του προγράμματος; 5 4 3 2 1 ΔΑ
4. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων; 5 4 3 2 1 ΔΑ
5. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από τους διδάσκοντες; 5 4 3 2 1 ΔΑ
6. Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την τεχνική  λειτουργία του προγράμματος; 5 4 3 2 1 ΔΑ
7. Θα προτείνατε το πρόγραμμα σε συναδέλφους σας; 5 4 3 2 1 ΔΑ

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης διάρκειας 9 μηνών, 462 ωρών, που αντιστοιχούν σε 16,5  πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης λόγω ανωτέρας βίας που επιβεβαιώνεται με σχετική βεβαίωση, οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε επαναληπτικό κύκλο, με την υποχρέωση ο/η εκπαιδευόμενος/η να την αιτηθεί πριν τη λήξη των μαθημάτων

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ, Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΒΛΑ,

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ / Εκπαιδευτικός ΠΕ70

82 20%
2η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ,

Δρ Ηλεκτρονικής Μάθησης ΠΑΠΕΛ / Εκπαιδευτικός ΠΕ02

82 20%
3η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΕΔΡΑΚΑ,

Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΤΜΒΓ-ΔΠΘ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΒΛΑ

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ / Εκπαιδευτικός ΠΕ70

82 20%
4η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΗΣ,

Δρ Ηλεκτρονικής Μάθησης ΠΑΠΕΛ / Εκπαιδευτικός ΠΕ02

ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΟΒΛΑ

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΤΜΒΓ-ΔΠΘ / Εκπαιδευτικός ΠΕ70

82 20%
5η ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΤΜΒΓ-ΔΠΘ / Εκπαιδευτικός ΠΕ86

82 20%

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 180€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 90 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων και παράλληλα με την υποβολή της αίτησης και τη δεύτερη έως την ολοκλήρωση της 2ης ενότητας.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα και με την εκπτωτική πολιτική του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ, οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι (4 παιδιά +) και άτομα ΑΜΕΑ μπορούν να έχουν έκπτωση 20% επί των τελών συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Στην  περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από παραστατικά και βεβαιώσεις από δημόσιους φορείς, προκειμένου να τεκμαίρεται το αίτημα έκπτωσης.

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70053 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail:  etzovla@mbg.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την κ. Ειρήνη Τζοβλά στο τηλ. 6946558530.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

Σε περίπτωση που κάποιος/ποια εκπαιδευόμενος/η  επιθυμεί να εκδοθεί τιμολόγιο σε στοιχεία εταιρείας ( π.χ. Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Ε.  κ.α)  θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. Η κατάθεση θα γίνεται από λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ
 1. Θα στέλνει η εταιρεία επιστολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου στην οποία θα αναφέρει ότι αναλαμβάνει σαν εταιρεία να καλύψει όλο το ποσό των διδάκτρων ή μέρος αυτού για τον/την εκπαιδευόμενο/η, καθώς επίσης θα περιλαμβάνεται στην επιστολή  το αίτημα της για την έκδοση του φορολογικού στοιχεία μαζί με όλα τα στοιχεία της εταιρείας.
 1. Από την μεριά του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου έχει την υποχρέωση μαζί με ένα διαβιβαστικό υπογεγραμμένο στο οποίο αναφέρει την έγκρισή του και την επιστολή της εταιρείας, να την κοινοποιεί στο mail: anngeorg@affil.duth.gr,
 1. Στην συνέχεια θα λαμβάνει πρωτόκολλο και θα προχωράει η διαδικασία στην έκδοσης του τιμολογίου.

Μόνο στην περίπτωση της Ατομικής Επιχείρησης,  η διαδικασία θα είναι η κατάθεση από τον λογαριασμό όψεως της εταιρείας στον λογαριασμό του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ, και στην οποία δεν απαιτείται η έγκριση του Ε.Υ.  του έργου.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 120 και ο ελάχιστος στους 25.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 • Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα μπουν σε λίστα κατάταξης, με βάση τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:
 • Εν ενεργεία μόνιμος/η εκπαιδευτικός: ΝΑΙ/ ΟΧΙ (Ναι= 50 μόρια)
 • Χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας = max 25 (1 μόριο/έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας)
 • Γνώση ξένης (κατά προτίμηση αγγλικής) γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1: ΝΑΙ/ ΟΧΙ (Ναι= 10 μόρια).

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 18/4/24

Καταληκτική ημερομηνία: 14/5/24

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Δευτέρα – Παρασκευή 5-8 μμ. στο τηλέφωνο 6946558530 e-mail: etzovla@mbg.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων