Επικοινωνία:

Διεύθυνση:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κτίριο Πρυτανείας, γρ. 230Α Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο:

+ 30 25310 39110

Web:

duth.gr

Τοποθεσία: