• Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης-Δ’ Κύκλος

  • Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Γλωσσολογίας (για ειδικούς και μη ειδικούς)

  • Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης-Γ’ Κύκλος

  • Εκπαιδευτικοί αναζητούν λύσεις: δεξιότητες, προτάσεις και καλές πρακτικές διαχείρισης θεμάτων και καταστάσεων που προκύπτουν στο σχολείο

  • Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ Βιοτεχνολογίας και Βιομηχανίας: Ενσωματώνοντας τη σχεδιαστική σκέψη και την ανεστραμμένη μάθηση – BIOTE(A)CH

  • Τεχνολογία Battery Swap για στελέχη της εταιρείας Rhoe ΙΚΕ

  • Issues Of International And Domestic Law Concerning The Muslim Minority In Thrace

  • Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης-Β’ Κύκλος

  • Advanced Presbyopia Surgery Course

  • Διαπολιτισμική διαχείριση της πολυμορφίας στην ελληνική εκπαίδευση και οι σύγχρονες προκλήσεις των ανθρώπινων μετακινήσεων: θεωρητική πλαισίωση-πρακτικές εφαρμογές