ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Εκπαίδευση των ειδικών στο σχεδιασμό & την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για πρόληψη και λειτουργική διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, στο γυμναστήριο και σε χώρους αναψυχής» από Ιανουάριο 2023 έως Δεκέμβριο 2023, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. Παρασκευή Μάλλιου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (Ελλάδας ή Εξωτερικού)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για την πρόληψη και διαχείριση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από μυοσκελετικά προβλήματα που εμφανίζονται σε παιδιά αλλά και ενήλικες και του αποδίδεται πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης 320 ωρών που αντιστοιχούν σε 10 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι επιμορφωμένοι/ες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

-2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)

-1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ειδικών σε θέματα υγείας σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε παιδιά αλλά και ενήλικες. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές σχετικά: α) με την αναγνώριση των μυοσκελετικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε παιδιά και ενήλικες, β) με τον σχεδιασμό και εφαρμογή  τακτικών πρόληψής τους, και γ) με τη διαχείρισή τους μέσω της άσκησης, στο χώρο του σχολείου, του γυμναστηρίου αλλά και σε άλλους χώρους όπως η πισίνα, η θάλασσα και η ύπαιθρος.

Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην μεταφορά και επεξήγηση επιστημονικών δεδομένων στους εκπαιδευόμενους που απασχολούνται σε χώρους όπου αθλούνται οι περισσότεροι από εμάς όλων των ηλικιών όπως το γυμναστήριο, το σχολείο, κολυμβητήρια, τα υδροθεραπευτικά κέντρα κλπ. Στο πρόγραμμα αυτό τα ερευνητικά δεδομένα μετατρέπονται σε εφαρμοσμένη γνώση και στην απλοποιημένη τους μορφή προσαρμόζονται στις ανάγκες όσων σχεδιάζουν ή/και επιβλέπουν ασκούμενους σε μαζικούς χώρους άθλησης.

Οι τελευταίοι επιβάλλεται να ενημερώνονται για τις νέες τάσεις της άσκησης που προάγει τη σωματική ευεξία μέσα από την πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων. Τα νέα δεδομένα πρέπει να φτάσουν και στον πιο μικρό χώρο άσκησης, αφού πλέον είναι κοινός τόπος ότι η κατάλληλη άσκηση προάγει την ασφάλεια των ασκουμένων και τη δημόσια υγεία

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένα πρωτεύον μέλημα. Τα μυοσκελετικά προβλήματα εμφανίζονται από τη σχολική ηλικία (παρεκκλίσεις της ΣΣ, όπως σκολίωση) και συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή (π.χ κύφωση, λόρδωση και χρόνιος πόνος στη μέση και τον αυχένα), περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα κίνησης των ατόμων. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης πάνω στα μυοσκελετικά προβλήματα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείριση των ατόμων αυτών. Η εφαρμογή στοχευμένου ασκησιολογίου μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα κίνησης των παιδιών και να προλάβει την εξέλιξη του προβλήματος. Στους ενήλικες η εκμάθηση τεχνικών κινητοποίησης μπορεί να αυξήσει την ικανότητα κίνησης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Στόχος του προγράμματος είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας που παράγει διαρκώς ερευνητικά δεδομένα και των ειδικών που εφαρμόζουν ή επιβλέπουν προγράμματα άσκησης σε χώρους μαζικής άθλησης.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 9 μήνες με 32 θεματικές ενότητες (320 ώρες, 10 ECTS**)

Η κάθε μία από τις 32 θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνει 1 διάλεξη που θα γίνεται με σύγχρονο τρόπο μέσω των εργαλείων Teams, 2 διαλέξεις που θα γίνονται με ασύγχρονο τρόπο μέσω του eclass, και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων στην διδακτέα ύλη της θεματικής ενότητα μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα του eclass

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικών προβλημάτων:

 1. Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ και Φυσιοθεραπεύτρια
 2. Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 3. Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 4. Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 5. Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 6. Δασκαλάκη Αικατερίνη, Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 7. Μακρή Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 8. Πρωτόπαππα Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Θα πραγματοποιούνται online διαλέξεις με την χρήση του Teams κάθε Σαββατοκύριακο.

Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται στους χώρους άσκησης: στο γυμναστήριο, σε πισίνα, θάλασσα και στην ύπαιθρο.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά

Κόστος συμμετοχής

 • 800 ευρώ, με καταβολή 400 ευρώ μέχρι 15/01/2023 και 400 ευρώ 15/07/2023.
 • 10% έκπτωση με προπληρωμή εφάπαξ όλο το ποσό μέχρι 15/12/2022 (720 ευρώ)

 

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, το τελικό κόστος της κάθε ενότητας παραμένει το ίδιο (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ)

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του σεμιναρίου –  ενότητας, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης ενότητας.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

Η κατάθεση θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό

GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία

«ΚΕ 70018 το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός»

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ»

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr  και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6980242455 με την κα Γιοφτσίδου

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους εκατό (100).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ (Ελλάδας ή Εξωτερικού), ισχύουν τα παρακάτω:

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 8 Ιουλίου 2022 και ολοκληρώνεται στις 15 Ιανουαρίου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/ ).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γιοφτσίδου Ασημένια τηλεφωνικώς 10.00 – 14.00 στο 6980242455 ή με email στο agioftsi@phyed.duth.gr

Ιστοσελίδα προγράμματος:  πατήστε εδώ