ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ*

*Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Θεσμικό πλαίσιο  του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας (κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού, χρηματοπιστωτικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο και τραπεζικές συναλλαγές,  πληθωριστικά φαινόμενα)»

 

Εισαγωγή

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο  του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας (κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού, χρηματοπιστωτικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο και τραπεζικές συναλλαγές,  πληθωριστικά φαινόμενα)» από 10/10/2023 έως 10/01/2024 με Eπιστημονικό και Ακαδημαϊκό Yπεύθυνο τον καθηγητή του τμήματος Οικονομικών Επιστημών κο Διονύσιο Χιόνη.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Οι γνώσεις της οικονομικού τομέα αποτελούν ανάγκη για κάθε άνθρωπο, είτε ως επέκταση των υπαρχόντων γνώσεων είτε στην απόκτηση νέων. Καθημερινά, όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες που αφορούν εξεζητημένα συστήματα τραπεζικών συναλλαγών, πληθωριστικά φαινόμενα διεθνές εμπόριο, αλλά και την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Προκειμένου αυτές οι γνώσεις να εμπεδωθούν εις βάθος, είναι απαραίτητο να έχουμε έστω βασικές γνώσεις από την Οικονομική Επιστήμη. Οι γνώσεις της οικονομικού τομέα αποτελούν ανάγκη για κάθε άνθρωπο, είτε ως επέκταση των υπαρχόντων γνώσεων είτε στην απόκτηση νέων. Καθημερινά, όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες που αφορούν εξεζητημένα συστήματα τραπεζικών συναλλαγών, πληθωριστικά φαινόμενα διεθνές εμπόριο, αλλά και την κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να:

 • Να εξοικειωθούν με οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες
 • Να κατηγοριοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές
 • Να εξηγούν το κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού
 • Να εφαρμόζουν το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό δίκαιο
 • Να προσεγγίζουν κριτικά τα πληθωριστικά φαινόμενα
 • Να αξιολογούν τη σημασία της εξέλιξης, της τάσης και των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών διαχρονικά.
 • Να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν, τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις τους.
 • Να δημιουργούν και να αξιολογούν εναλλακτικά σενάρια στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών.
 • Να αντιλαμβάνονται κύριες έννοιες στη διοίκηση επιχειρήσεων και το οικονομικό οικοσύστημα
 • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Να εξοικειωθούν με οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες
 • Να κατηγοριοποιούν τις τραπεζικές συναλλαγές
 • Να εξηγούν το κανονιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού
 • Να εφαρμόζουν το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό δίκαιο
 • Να προσεγγίζουν κριτικά τα πληθωριστικά φαινόμενα
 • Να συλλέγουν έγκυρα οικονομικά δεδομένα και πληροφορίες
 • Να αξιολογούν τη σημασία της εξέλιξης, της τάσης και των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών διαχρονικά
 • Να αντιλαμβάνονται ανακρίβειες, παραπληροφόρηση και μύθους έτσι ώστε να αποφύγουν να υποπέσουν σε λογικά σφάλματα και λανθασμένες αποφάσεις
 • Να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν, τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις τους
 • Να δημιουργούν και να αξιολογούν εναλλακτικά σενάρια στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
 • Να αντιλαμβάνονται κύριες έννοιες στη διοίκηση επιχειρήσεων και το οικονομικό οικοσύστημα
 • Να αποκτήσουν κριτική σκέψη σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Να αποκτήσουν κριτική στάση έναντι της πληροφόρησης που δέχονται αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα,  που αφορούν το πλαίσιο του ανταγωνισμού, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, την εθνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και την εταιρική ευθύνη
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τη μελλοντική πορεία οικονομικών μεγεθών
 • Να αποκτήσουν κριτική στάση έναντι της πληροφόρησης που δέχονται αναφορικά με τα τρέχοντα οικονομικά ζητήματα την εθνική οικονομία
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τη μελλοντική πορεία σημαντικών για την καθημερινή ζωή ενός καταναλωτή, επιχειρηματία, εργαζόμενου, ανέργου, κλπ. οικονομικών μεγεθών
 • Να αποκτήσουν κριτική στάση έναντι της πληροφόρησης που δέχονται αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που τον/την αφορούν στην προσωπική του ζωή ή/και στην εθνική οικονομία
 • Να αντιλαμβάνονται έννοιες και πλαίσια σε θέματα διαχείρισης οικονομικών πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε οποιονδήποτε κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε επιμέρους κατηγορίες όπως:

– Στα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

– Σε απόφοιτους/τελειόφοιτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και Διδακτόρων των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και της Νομικής Σχολής.

– Σε μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δεχτεί εκπαιδευόμενους από 4 κατηγορίες:

 • 1η Κατηγορία: έως 60% των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υποβάλλοντας μόνο την βεβαίωση μέλους της Ένωσης. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • 2η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων από απόφοιτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, ερευνητών και Διδακτόρων των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και της Νομικής Σχολής, υποβάλλοντας βαθμό μεταπτυχιακού τίτλου, ή βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου.

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σύμφωνα με το βαθμό μεταπτυχιακού τίτλου.

 • 3η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων από μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου υποβάλλοντας μόνο την βεβαίωση μέλους

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 • 4η Κατηγορία: έως 10% των εκπαιδευομένων από απόφοιτους κατόχων οποιονδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλοντας βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, ή βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης σε αίθουσα του Εφετείου Αθηνών. Σε περιπτώσεις όπου είναι αδύνατη η δια ζώσης εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους και στις εκπαιδευόμενες παρέχονται διδακτικά κείμενα, κεφάλαια βιβλίων, επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές σημειώσεις. σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) καθώς και παρουσιάσεις σε μορφή Power Point  μέσα από την ασύγχρονη πλατφόρμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Δομή του προγράμματος

Θεματική Ενότητα Εκπαιδευτής Συνολικός Φόρτος/Ωρες ECTS
Οικονομικές κρίσεις και Οικονομική Πολιτική Δ. Χιόνης, Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Οικονομικό Οικοσύστημα: Έννοιες, Πλαίσιο, Προκλήσεις Δ. Δημητρίου, Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Δίκαιο του Ανταγωνισμού και παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Π. Αδαμιδης, Καθηγητής ΣΣΕ 5.75 0.25
Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική Ε. Δρυμπέτας, Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
H Οικονομία της Πολιτικής Δίκης Στέλιος Σταματόπουλος  Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Η σύγχρονη κρίση του κράτους Δικαίου η επικυριαρχία του ‘οικονομικού’ επί του ‘θεσμικού’ Προκόπης Παυλόπουλος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, τ. ΠτΔ 5.75 0.25
Κανονιστικές Παρεμβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Σχετικές Αγορές και Κλάδους της Οικονομίας Π. Σελέκος, Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Διοίκηση οικονομικών οικοσυστημάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών- Ηγεσία και Ανθρώπινος Παράγοντας Μ. Σαρτζετάκη, Καθηγήτρια ΔΠΘ 5.75 0.25
Τραπεζικές εργασίες και Εποπτικοί Περιορισμοί Χ. Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ. 5.75 0.25
Περιβαλλοντική νομοθεσία Κωνσταντίνος Αραβώσης Καθηγητής ΕΜΠ 5.75 0.25
Συμβολή της δικαιοσύνης στην Οικονομία Π. Γκογκας, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 5.75 0.25
Ηθική  των επιχειρήσεων και Οργανισμών Δ. Δημητρίου, Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Oι προκλήσεις της έννομης τάξης προστασίας στο διεθνές περιβάλλον Δημήτρης Ράικος Καθηγητής ΔΠΘ 5.75 0.25
Αειφορία και Κλιματική Αλλαγή: Μετασχηματισμός της Οικονομίας και επιπτώσεις στην ανάπτυξη Α. Καραγκούνη, Δρ., Εντ. Διδάσκουσα, Ερευνήτρια Δ.Π.Θ. 5.75 0.25
Ενέργεια: Τάσεις και αλλαγές στην ανάπτυξη και την Οικονομία Νικόλαος  Φαραντούρης, Γιάννης Μανιάτης  Καθηγητής ΠΑΠΕΙ 5.75 0.25
Πλαίσιο οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στην ΕΕ Δ. Χιόνης, Καθηγητής Δ.Π.Θ. 5.75 0.25
Σύνολο   92 4.0

 

 

 

 

Ώρες διδασκαλίας: 60

Ώρες συνολικού φόρτου: 92

Μονάδες ECTS: 4.0

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την τελική εργασία και με βαθμολογία ίσου ή άνω του 5/10. Σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας ή άλλου δικαιολογημένου κωλύματος θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε επαναληπτική εξέταση μέσα σε 5 ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, διάρκειας 92 ωρών, που αντιστοιχούν σε 4.0 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

(προσθέστε τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις)

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 • Δ. Χιόνης, Καθηγητής ΔΠΘ
 • Δ. Δημητρίου, Καθηγητής ΔΠΘ
 • Π. Αδαμιδης, Καθηγητής ΣΣΕ
 • Ε. Δρυμπέτας, Καθηγητής ΔΠΘ
 • Στέλιος Σταματόπουλος  Καθηγητής ΔΠΘ
 • Προκόπης Παυλόπουλος, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, τ. ΠτΔ
 • Π. Σελέκος, Καθηγητής ΔΠΘ
 • Μ. Σαρτζετάκη, Καθηγήτρια ΔΠΘ
 • Χ. Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
 • Κωνσταντίνος Αραβώσης Καθηγητής ΕΜΠ
 • Π. Γκογκας, Καθηγητής Δ.Π.Θ.
 • Δημήτρης Ράικος Καθηγητής ΔΠΘ
 • Α. Καραγκούνη, Δρ., Εντ. Διδάσκουσα, Ερευνήτρια Δ.Π.Θ.
 • Νικόλαος  Φαραντούρης, Γιάννης Μανιάτης  Καθηγητής ΠΑΠΕΙ

 

Κόστος συμμετοχής

1η Κατηγορία: έως 60% των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η συμμετοχή θα είναι δωρεάν.

2η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από απόφοιτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, ερευνητές και Διδάκτορες Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και της Νομικής Σχολής και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 150 €.

3η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 250 €.

4η Κατηγορία: έως 10% των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από απόφοιτους κατόχων οποιονδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 500 €.

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 120. Και ο ελάχιστος στους 60.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

1η Κατηγορία: έως 60% των εκπαιδευομένων θα προέρχεται από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υποβάλλοντας μόνο την βεβαίωση μέλους της Ένωσης. Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

–              2η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων από απόφοιτους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, ερευνητών και Διδακτόρων των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και της Νομικής Σχολής, υποβάλλοντας βαθμό μεταπτυχιακού τίτλου, ή βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου.

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σύμφωνα με το βαθμό μεταπτυχιακού τίτλου.

–              3η Κατηγορία: έως 15 % των εκπαιδευομένων από μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου υποβάλλοντας μόνο την βεβαίωση μέλους

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

–              4η Κατηγορία: έως 10% των εκπαιδευομένων από απόφοιτους κατόχων οποιονδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλοντας βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, ή βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων οι υποψήφιοι θα επιλεγούν σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 6/10/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
 2. Βεβαίωση μέλους της ένωσης δικαστών και εισαγγελέων (για την 1η κατηγορία)
 3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση περάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής (για την 2η κατηγορία)
 4. Βεβαίωση μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου (για την 3η κατηγορία)
 5. Αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου, ή βεβαίωση περάτωσης προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου οποιουδήποτε Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (για την 4η κατηγορία)

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Καθηγητή Κύριο Χιόνη στο e-mail: dchionis@econ.duth.gr