ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής»

Εισαγωγή

Το ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος) το Εκπαιδευτικό/Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής» από 1 Απριλίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 με Επιστημονικό και Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Τριγώνη, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ.

 Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευόμενων που άπτονται του αντικειμένου της βρεφικής κολύμβησης (baby swimming), και της οργάνωσης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής σε νήπια, που μπορούν να υλοποιηθούν στο νερό, και συγκεκριμένα στον χώρο της πισίνας. Ο υβριδικός τρόπος διδασκαλίας, που περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση επί του πεδίου (πισίνα) σε συνδυασμό με την θεωρητική και εξ αποστάσεως σύγχρονη (μέσω teams) και ασύγχρονη (μέσω eClass) διδασκαλία, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να υλοποιούν ανάλογα προγράμματα σε παιδιά βρεφικής αλλά και νηπιακής ηλικίας με απόλυτη ασφάλεια. Καθώς το πρόγραμμα κινητικής αναψυχής και βρεφικής κολύμβησης υλοποιείται σε βρέφη και νήπια, που μάλιστα υλοποιούνται στο νερό, απαιτούνται εξιδεικευμένες γνώσεις στον σχεδιασμό και υλοποίηση του ασκησιολογίου, καθώς και αντίστοιχες γνώσεις στα πρωτόκολλα ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες τόσο στο περιεχόμενο του ασκησιολογίου που ακολουθείται σε προγράμματα άσκησης και αναψυχής στο νερό σε βρέφη και νήπια, όσο και στις τεχνικές και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ατυχήματος. Ταυτόχρονα, σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν το αντικείμενο της βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης και αναψυχής, όσον αφορά στο πως οργανώνεται μία επιχείρηση που έχει ως παρεχόμενο προϊόν το παραπάνω αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση στις βασικές αρχές του marketing και management ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον συγκεκριμένο χώρο, και τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσουν αυξάνοντας τις πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε αντικείμενα που έχουν να κάνουν σχέση με την κινητική αναψυχή σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους που απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας.

Αναγκαιότητα του προγράμματος

Στην σύγχρονή εποχή, με τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία δημιουργείται όλο και περισσότερο η τάση αλλά και η ανάγκη για την παροχή κινητικών ερεθισμάτων στα παιδιά από πολύ νωρίς, ακόμα και από την βρεφική ηλικία. Με την εφαρμογή προγραμμάτων κινητικής αγωγής και αναψυχής στο νερό δίνεται η ευκαιρία για την ικανοποίηση των παραπάνω ερεθισμάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε ολόκληρο τον κόσμο, η βρεφική και νηπιακή ηλικία αποτελεί την υψηλότερη ομάδα κινδύνου για ατυχήματα με πνιγμούς δημιουργεί την απαίτηση της εκμάθησης κολύμβησης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη για ακόμη περισσότερο εξειδικευμένη γνώση που έχει να κάνει με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης με εργαλείο το παιχνίδι και την κινητική αναψυχή. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ευελπιστεί να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονη και επικαιροποιημένη γνώση στους εκπαιδευτές, γονείς, συλλόγους, υπεύθυνους της παιδικής πισίνας για τα πιθανά οφέλη στα βρέφη μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας των προγραμμάτων κινητικής αγωγής στο νερό. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τόσο στην βελτίωση της κινητικότητας των βρεφών και νηπίων όσο και στην εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, όπως και στην ανάπτυξης της προσωπικότητας και κοινωνικότητας τους. Πλέον σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα υπάρχουν κολυμβητήρια που διαθέτουν μικρές πισίνες, και μπορούν σε αυτούς τους χώρους να παρέχονται υψηλής ποιότητας αθλητικά προγράμματα κινητικής αγωγής σε βρέφη και νήπια. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση και η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων από τους καθηγητές φυσικής αγωγής ώστε να παρέχουν τα παραπάνω προγράμματα με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα.

 Μαθησιακά αποτελέσματα:

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα μπορούν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν προγράμματα βρεφικής κολύμβησης και κινητικών δραστηριοτήτων αναψυχής στην νηπιακή ηλικία, που πραγματοποιούνται στον χώρο μιας πισίνας. Θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και τις σωστές τεχνικές ώστε το βρέφος ή το νήπιο να μπορεί να εξοικειωθεί στο νερό, και να αναπτύξει κινητικές δραστηριότητες με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα θα γνωρίζουν πως να οργανώνουν και να διαχειρίζονται μία επιχείρηση που θα έχει ως στόχο την προσφορά υπηρεσιών δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής στο περιβάλλον μιας πισίνας.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται το πρόγραμμα:

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΤΕΦΑΑ, σε φοιτητές ΤΕΦΑΑ, και αποφοίτους αντιστοίχων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί/ές – Προαπαιτούμενες γνώσεις

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχου Πτυχίου Τμημάτων του Εξωτερικού με την αντίστοιχη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ., ή φοιτητές/τριες Τ.Ε.Φ.Α.Α. με βεβαίωση από την γραμματεία του αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. που να αποδεικνύεται  η φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. Επίσης προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα παρακάτω: πρόσβαση στο Διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις Εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Σχολής στη Παλλήνη Αττικής, και συγκεκριμένα στην πισίνα που έχει διαμορφωθεί για την βρεφική κολύμβηση. Στην συγκεκριμένη πισίνα οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν για τον τρόπο που οργανώνεται ένα πρόγραμμα βρεφικής κολύμβησης, αλλά και τα παιχνίδια κινητικής αναψυχής που χρησιμοποιούνται σε υδάτινο περιβάλλον για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια και σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν εξάσκηση και εκπαίδευση σε βρέφη και νήπια, τα οποία συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα μέσω του συνεργαζόμενου φορέα που συμμετέχει στον πρόγραμμα, και συγκεκριμένα του “Ydria Premium Sports Club”.  Σε αυτή την φάση οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στο ασκησιολόγιο και στις τεχνικές σε πραγματικές συνθήκες, κάτι που το επιτρέπει η παρουσία της ομάδας στόχου, δηλαδή των βρεφών και των νηπίων.

Όσον αφορά την θεωρητική διδασκαλία και εκπαίδευση, αυτή θα πραγματοποιηθεί, μέσω της χρησιμοποίησης εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν 2 πλατφόρμες εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, το MS-Teams και το eClass. Στο teams θα γίνονται οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονη διδασκαλία (ζωντανή) και στο eClass με ασύγχρονη διδασκαλία. Μέσω του eClass θα μπορούν να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό, να ανεβάζουν τις ασκήσεις τους, να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων και να επικοινωνούν μεταξύ τους διδάσκοντες και συμμετέχοντες. Για τις σύγχρονες διαλέξεις επιλέχθηκε το teams διότι λειτουργεί καλύτερα και σε κινητές συσκευές και υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών παραθύρων, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft βασισμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, χρησιμοποιεί καλύτερη τεχνολογία για τη λειτουργία της και η επιλογή της δεν εγείρει θέμα κόστους σε σχέση με την πλατφόρμα Συνέργεια.

Εκπαιδευτικό υλικό/Άλλες παροχές

Στους εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες παρέχεται το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος που απαρτίζεται από:

 • παρουσιάσεις PowerPoint που δημιουργούν οι διδάσκοντες με σκοπό τη διευκόλυνση ή και την εμβάθυνση της κατανόησης των εκπαιδευόμενων σε ειδικά θέματα
 • οπτικοακουστικό υλικό (παραπομπές σε ελεύθερα προσβάσιμους διαδικτυακούς τόπους, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων), και
 • προτεινόμενα βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:

Δομή του προγράμματος

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος/Μαθήματα Διδάσκοντες Ώρες διδασκαλίας Ώρες συνολικού φόρτου Μονάδες ECTS
Οργάνωση και περιεχόμενο προγραμμάτων βρεφικής κολύμβησης και κινητικής αναψυχής στην νηπιακή ηλικία στο νερό Ιωάννης Τριγώνης

Γεώργιος Κώστα

Γεώργιος Τζέτζης,

Ουρανία Ματσούκα,

Ευστρατία Τσίτσκαρη

Υφαντίδου Γεωργία,

Κων/νος Αστραπέλλος

4

4

4

4

4

4

4

28 0,93
Πρακτική Εκπαίδευση στην Βρεφική Κολύμβηση Μαργαρίτα Κοντζιά 28 28 0,93
Αξιολόγηση Ιωάννης Τριγώνης

Μαργαρίτα Κοντζιά

2

2

4 0,14
Σύνολο 60 60 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Μήνες: 3 Μήνες (12 Εβδομάδες)      

Ώρες (συνολικού φόρτου εργασίας): 60   

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Διαλέξεις ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΩΡΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προγράμματα αναψυχής για γονείς και παιδιά προσχολικής ηλικίας σε πισίνες.

Η ανάπτυξη του “Baby Swimming” σε εταιρείες αθλητικής αναψυχής

Γεώργιος Κώστα, Καθηγητής 4 6,67
Δομικά χαρακτηριστικά της κινητικής ανάπτυξης για την εκμάθηση δεξιοτήτων

Λειτουργικά χαρακτηριστικά της κινητικής ανάπτυξης για την εκμάθηση δεξιοτήτων

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής 4 6,67
Η επίδραση των κινητικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Ενδεικτικά πλάνα κινητικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στο νερό

Ουρανία Ματσούκα, Καθηγήτρια 4 6,67
Έρευνες μάρκετινγκ στον αθλητισμό και την αναψυχή

Μείγμα μάρκετινγκ στον αθλητισμό: εφαρμογές σε υπηρεσίες baby swimming

Ευστρατία Τσίτσκαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 4 6,67
Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής για Baby Swimming σε ξενοδοχεία

Βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνου στις πισίνες για την εφαρμογή ασφαλών προγραμμάτων Baby Swimming

Γεωργία Υφαντίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 4 6,66
Παιχνίδια και αναψυχή στην νηπιακή ηλικία

Το νερό και η πισίνα ως τόπος κινητικής αναψυχής για βρέφη και νήπια

Ιωάννης Τριγώνης, Ε.Ε.Π. 6 10
Baby Swimming και ασφάλεια – Κανονισμός λειτουργίας

Οργάνωση γκρουπ κολύμβησης στη μικρή πισίνα – Οδηγίες για προπονητές στη μικρή πισίνα.

Κωνσταντίνος Αστραπέλλος, Ph.D. 4 6,66
Βρεφική Κολύμβηση (Baby Swimming) Μαργαρίτα Κοντζιά, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, M.Sc 30 50%

 

Υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων/Απόκτηση Πιστοποιητικού

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει:

Α) να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των διδακτικών ενοτήτων. Οι απουσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15 % των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης.

Β) να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την αξιολόγηση και όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Μετά την ολοκλήρωση της Θεωρητικής Θεματικής Ενότητας, με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μέσω της πλατφόρμας eClass.
 2. Με μία αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση του πρακτικού μέρους της επιμόρφωσης, δηλαδή της πρακτικής εκπαίδευσης και εξάσκησης, μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα eClass.
 3. Με μία τελική αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή τόσο των θεωρητικών διαλέξεων όσο και της πρακτικής εκπαίδευσης, μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα eClass.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν ανταποκριθεί στην κανονική εξέταση λόγω ανωτέρας βίας (ασθένειας, τεχνικών προβλημάτων, προσωπικών προβλημάτων κ.λπ.), θα υπάρχει επαναληπτική εξέταση που θα ορίζεται από τον διδάσκοντα της θεματικής ενότητας.

Γ) να έχουν καταβάλει το σύνολο των διδάκτρων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα παρέχει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, διάρκειας 60 ωρών, που αντιστοιχούν σε 2 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Στους συμμετέχοντες/στις συμμετέχουσες που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα χωρίς να έχουν υπερβεί σε απουσίες το 15% των προβλεπόμενων ωρών εκπαίδευσης, έχουν αποπληρώσει το σύνολο των διδάκτρων, αλλά δεν έχουν επιτύχει στην αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται από το πρόγραμμα, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων κινητικής αναψυχής:

 1. Μαργαρίτα Κοντζιά, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα την κολύμβηση, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, με εικοσαετή εμπειρία στην βρεφική κολύμβηση.
 2. Ιωάννης Τριγώνης, Ε.Ε.Π., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 3. Γεώργιος Κώστα, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 4. Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 5. Ουρανία Ματσούκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 6. Ευστρατία Τσίτσκαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 7. Υφαντίδου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 8. Κωνσταντίνος Αστραπέλλος, Διδάκτορας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι επτά από τους οκτώ διδάσκοντες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού σε δύο ΤΕΦΑΑ της χώρας. Διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της υποψήφιας πρότασης αποτελεί το γεγονός ότι το γνωστικό αντικείμενο των διδασκόντων βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τα διδασκόμενα αντικείμενα του προτεινόμενου προγράμματος. Οι διδάσκοντες αναπτύσσουν τόσο ερευνητική όσο και διδακτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα γνωρίζουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται οι απόφοιτοι και προσαρμόζουν ανάλογα το διδακτικό περιεχόμενό τους. Επίσης, το μοναδικό μέλος της ομάδας που δεν ανήκει στην κατηγορία του διδακτικού προσωπικού σε κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα, επιλέχθηκε για την τεράστια εμπειρία στον χώρο υλοποίησης προγραμμάτων βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης, καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο περισσότερο από 20 χρόνια. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια baby swimming από την Austswim, ένα οργανισμό αναγνωρισμένο διεθνώς που εκπαιδεύει και πιστοποιεί επαγγελματίες που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στα προγράμματα βρεφικής και νηπιακής άσκησης και κινητικής αναψυχής στο νερό.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 600 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις των 300 €. Η πρώτη καταβάλλεται κατόπιν υποβολής της αίτησης και έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και η δεύτερη μετά τον πρώτο μήνα έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Οδηγίες Πληρωμής

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία: «ΚΕ 70036 (ΚΕΔΙΒΙΜ), το Ονοματεπώνυμο και το όνομα Πατρός».

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail: itrigon@phyed.duth.gr και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον κ. Ιωάννη Τριγώνη στο 6980244504.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του προγράμματος, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

Κριτήρια επιλογής – Αξιολόγηση αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 40 και ο ελάχιστος στους 20.

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Ελλάδας ή Εξωτερικού), ή φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ισχύουν τα παρακάτω:

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά κριτήρια, θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 22 Ιανουαρίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία: 26 Μαρτίου 2024

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Ο/η υποψήφιος/α με την αίτησή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του και στον κανονισμό λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ (https://kedivim.duth.gr/)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 1. Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχο Πτυχίο Τμημάτων του Εξωτερικού με την αντίστοιχη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ., ή βεβαίωση από την γραμματεία του αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο να βεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα του υποψηφίου/ας.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων, ο/η ΕΥ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος ή και ακύρωσής του, ενημερώνοντας εγκαίρως τους/τις εκπαιδευόμενους/ες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ιωάννη Τριγώνη στο τηλέφωνο 6980244504 και στο e-mail: itrigon@phyed.duth.gr

Περιγράμματα θεματικών ενοτήτων – μαθημάτων

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.