Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο

«Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με Χρήση Ανοικτού Λογισμικού»:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

A/A ID Ημερομηνία Αίτησης
1 797 07/12/2022
2 850 01/01/2023
3 874 19/01/2023
4 877 22/01/2023
5 892 02/02/2023
6 893 03/02/2023

 

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 10/02/2023 στο e-mail epdiaman@ee.duth.gr