Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο:

«Οικονομικά για μη Ειδικούς (Γ’ Κύκλος)»

A/A ID Ημερομηνία Αίτησης
1 655 09/09/2022
2 663 12/09/2022
3 708 21/09/2022
4 709 21/09/2022
5 710 22/09/2022
6 712 23/09/2022
7 725 30/09/2022
8 730 01/10/2022
9 732 04/10/2022
10 733 04/10/2022
11 734 05/10/2022
12 735 05/10/2022
13 737 07/10/2022
14 738 07/10/2022
15 744 09/10/2022
16 745 10/10/2022
17 749 10/10/2022

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 18/10/2022 στο e-mail economicsduth@gmail.com