Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο

«Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία (Β’ κύκλος)»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1217 16/9/2023
2 1239 20/9/2023
3 1247 22/9/2023
4 1248 23/9/2023
5 1250 25/9/2023
6 1253 25/9/2023
7 1255 25/9/2023
8 1257 26/9/2023
9 1280 29/9/2023
10 1295 2/10/2023
11 1305 4/10/2023
12 1307 5/10/2023
13 1309 5/10/2023
14 1319 9/10/2023
15 1322 10/10/2023
16 1323 11/10/2023
17 1327 11/10/2023
18 1328 11/10/2023
19 1337 14/10/2023
20 1339 14/10/2023
21 1341 15/10/2023
22 1346 15/10/2023
23 1348 16/10/2023

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι 22/10/2023 στο e-mail: economicsduth+SEE@gmail.com