Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από το ΚΕΔΙΒΙΜ Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΠΘ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης: 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)»

Το έργο αφορά στην επανακατάρτιση ή/και αναβάθμιση των ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων έως 150.000 εργαζομένων/μισθωτών στον Ιδιωτικό Τομέα, άνω των 18 ετών και αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την παροχή επιδοτούμενων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών και στην πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=proghrammata-katartisis-se-psifiakes-kai-prasines-deksiotites-ghia-150000-erghazomenoys&tab2=fek-erghoy-kai-dimosies-proskliseis&tab3=

Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εμφανίζονται σε όλες τις πόλεις του Δ.Π.Θ. Ωστόσο θα υλοποιηθούν ΜΟΝΟ στις πόλεις που αναφέρονται ανά πρόγραμμα στον παρακάτω πίνακα:

Θεματική Κατηγορία Θεματική Υποκατηγορία Τίτλος Πόλεις Υλοποίησης
Πράσινες δεξιότητες Κυκλική Οικονομία Κυκλική Οικονομία ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ψηφιακές δεξιότητες Εκπαιδευτικές τεχνολογίες Εισαγωγή στα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πράσινες δεξιότητες Άλλες πράσινες Ηλεκτροκίνηση και 4η Βιομηχανική Επανάσταση ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ψηφιακές δεξιότητες ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING Social Media Marketing ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ψηφιακές δεξιότητες ΒΑΣΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΞΑΝΘΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ψηφιακές Δεξιότητες Βασικές Ψηφ. Δεξιότητες & Εφαρμογές

Γραφείου

Προχωρημένες (Advanced) Δεξιότητες στα

Υπολογιστικά Φύλλα

ΞΑΝΘΗ
Ψηφιακές Δεξιότητες Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών ΞΑΝΘΗ

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

greece-2.0
greece-2.0-eu