Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο:

«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής»

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης
1 919 14/02/2023
2 925 15/02/2023
3 938 20/02/2023
4 942 21/02/2023
5 960 28/02/2023
6 966 02/03/2023
7 979 05/03/2023
8 1016 09/03/2023
9 1029 10/03/2023
10 1049 13/03/2023
11 1052 14/03/2023
12 1057 17/03/2023
13 1061 20/03/2023
14 1063 21/03/2023
15 1065 21/03/2023
16 1068 22/03/2023
17 1069 22/03/2023
18 1072 23/03/2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης Αιτιολογία απόρριψης
1 941 21/02/2023 Μη τυπικά προσόντα
2 993 07/03/2023 Μη τυπικά προσόντα
3 1046 12/03/2023 Μη τυπικά προσόντα
4 1066 22/03/2023 Μη τυπικά προσόντα
5 1070 23/03/2023 Μη τυπικά προσόντα

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 29/03/2023 στο e-mail itrigon@phyed.duth.gr