Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο:

«Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία»

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης
1 909 12/2/2023
2 913 13/2/2023
3 931 17/2/2023
4 937 19/2/2023
5 943 22/2/2023
6 946 23/2/2023
7 961 1/3/2023
8 968 3/3/2023
9 976 4/3/2023
10 982 6/3/2023
11 987 7/3/2023
12 1005 8/3/2023
13 1009 8/3/2023
14 1021 9/3/2023
15 1026 9/3/2023
16 1036 10/3/2023
17 1038 11/3/2023

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 19/3/2023 στο e-mail economicsduth+sea@gmail.com