Ακολουθούν τα προσωρινά αποτελέσματα για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο

«Εκπαίδευση των ειδικών στο σχεδιασμό & την επίβλεψη προγραμμάτων άσκησης για πρόληψη και λειτουργική διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον, στο γυμναστήριο και σε χώρους αναψυχής»:

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ:

A/A ID Ημερομηνία Αίτησης
1 644 05/09/2022
2 743 08/10/2022
3 764 14/11/2022
4 768 16/11/2022
5 769 16/11/2022
6 773 24/11/2022
7 781 28/11/2022
8 782 28/11/2022
9 788 02/12/2022
10 790 05/12/2022
11 791 06/12/2022
12 812 09/12/2022
13 814 10/12/2022
14 816 11/12/2022
15 817 12/12/2022
16 834 22/12/2022
17 836 23/12/2022
18 853 4/01/2023
19 857 06/01/2023
20 861 10/01/2023
21 863 14/01/2023
22 864 14/01/2023
23 867 14/01/2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης Αιτιολογία απόρριψης
1 767 15/11/2022 Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο πτυχίου ΤΕΦΑΑ
2 770 17/11/2022 Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο πτυχίου ΤΕΦΑΑ
3 789 03/12/2022 Δεν υποβλήθηκε αντίγραφο πτυχίου ΤΕΦΑΑ

 

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 22/01/2023 στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr