Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο

«Οικονομικά για μη Ειδικούς (Ε’ κύκλος)»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1227 19/9/2023
2 1230 19/9/2023
3 1231 19/9/2023
4 1242 20/9/2023
5 1262 27/9/2023
6 1264 27/9/2023
7 1267 27/9/2023
8 1268 28/9/2023
9 1272 28/9/2023
10 1275 28/9/2023
11 1279 29/9/2023
12 1290 1/10/2023
13 1308 5/10/2023
14 1315 7/10/2023
15 1317 7/10/2023
16 1329 11/10/2023
17 1330 12/10/2023
18 1332 12/10/2023
19 1333 13/10/2023
20 1340 14/10/2023
21 1344 15/10/2023
22 1354 17/10/2023

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι 22/10/2023 στο e-mail: economicsduth+OGME@gmail.com