Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Εισαγωγή στην διαδικασία δημόσιων έργων (σύνταξη τευχών–δημοπράτηση–διαγωνισμοί–επίβλεψη)»

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης
1 1349 16-10-2023
2 1350 16-10-2023
3 1380 18-11-2023
4 1381 19-11-2023
5 1382 20-11-2023
6 1383 20-11-2023
7 1384 21-11-2023
8 1386 23-11-2023
9 1387 24-11-2023
10 1388 24-11-2023
11 1389 25-11-2023
12 1391 27-11-2023
13 1392 28-11-2023
14 1393 28-11-2023
15 1395 28-11-2023
16 1396 29-11-2023
17 1397 29-11-2023
18 1398 29-11-2023
19 1400 30-11-2023
20 1401 30-11-2023
21 1402 30-11-2023
22 1404 30-11-2023
23 1410 04-12-2023

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 12/12/2023 στο e-mail stcharal@civil.duth.gr