Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Πιστοποίηση χρήστη DDART»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

    A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1377 08/11/23
2 1365 25/10/23
3 1363 25/10/23
4 1361 24/10/23
5 1353 17/10/23
6 1352 17/10/23
7 1276 28/09/23

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 19/11/2023 στο e-mail: glampiri@med.duth.gr