Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς στο Ολοκαύτωμα: Ανθρωπολογικές αναγνώσεις του κινηματογράφου»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

    A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1119  14/07/23
2 1121 16/07/23
3 1141 1/08/23
4 1167 19/08/23
5 1245 22/09/23
6 1299 03/10/23
7 1300 03/10/23
8 1303 04/10/23
9 1335 13/10/23
10 1336 13/10/23
11 1357 21/10/23
12 1358 22/10/23
13 1359 23/10/23
14 1360 23/10/23
15 1367 23/10/23
16 1371 23/10/23

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 04/11/2023 στο e-mail: valia.kravva@gmail.com