Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο

«Η Αρχαία Ελληνική Λύρα στην Εκπαίδευση»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1331

1310

1301

1296

1289

1286

1278

1234

1222

1180

1175

1162

1161

1158

1139

1127

1124

1123

1120

12/10/2023

05/10/2023

03/10/2023

03/10/2023

01/10/2023

30/09/2023

29/09/2023

19/09/2023

18/09/2023

06/09/2023

31/08/2023

10/08/2023

09/08/2023

08/08/2023

30/07/2023

20/07/2023

18/07/2023

17/07/2023

15/07/2023

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι 28/10/2023 στο e-mail: ekopsali@eled.duth.gr