Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης» γ’ κύκλος.

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 2092 10-Μαϊ
2 2133 22-Μαϊ
3 2134 22-Μαϊ
4 2135 22-Μαϊ
5 2136 22-Μαϊ
6 2137 22-Μαϊ
7 2138 22-Μαϊ
8 2153 29-Μαϊ
9 2154 30-Μαϊ
10 2162 31-Μαϊ
11 2164 31-Μαϊ
12 2169 01-Ιουν
13 2170 01-Ιουν
14 2174 04-Ιουν
15 2187 06-Ιουν
16 2193 11-Ιουν
17 2196 12-Ιουν
18 2203 15-Ιουν