Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Κατάρτιση και αξιολόγηση τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης κατηγορίας 1 για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης» β’ κύκλος.

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1888 19-Μαρ
2 1889 19-Μαρ
3 1901 27-Μαρ
4 1902 27-Μαρ
5 1908 29-Μαρ
6 1909 29-Μαρ
7 1910 30-Μαρ
8 1911 30-Μαρ
9 1912 31-Μαρ
10 1913 31-Μαρ
11 1916 02-Απρ
12 1918 03-Απρ
13 1919 03-Απρ
14 1938 07-Απρ
15 1948 09-Απρ
16 1971 15-Απρ
17 1973 15-Απρ
18 1974 15-Απρ
19 1975 15-Απρ
20 1980 17-Απρ
21 2011 21-Απρ
22 2019 21-Απρ
23 2023 22-Απρ
24 2025 23-Απρ
25 2028 23-Απρ
26 2036 25-Απρ
27 2037 25-Απρ
28 2040 26-Απρ
29 2061 06-Μαϊ
30 2062 07-Μαϊ
31 2077 08-Μαϊ
32 2079 09-Μαϊ
33 2080 09-Μαϊ
34 2081 09-Μαϊ
35 2082 09-Μαϊ
36 2084 09-Μαϊ

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 13/05/2024 στο e-mail: smatziri@ee.duth.gr