Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής, Β’ Κύκλος»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

Α/Α ID Ημερομηνία Αίτησης
1 1559 24/01/2024
2 1560 24/01/2024
3 1585 27/01/2024
4 1739 19/02/2024
5 1765 22/02/2024
6 1778 23/02/2024
7 1814 28/02/2024
8 1835 02/03/2024
9 1868 09/03/2024
10 1877 13/03/2024
11 1878 14/03/2024
12 1890 19/03/2024
13 1898 25/03/2024

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή 31/03/2024 στο e-mail: itrigon@phyed.duth.gr