Πίνακας αποτελεσμάτων για τις Ενότητες 3 και 4 του εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«PILATES-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

Α/Α ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1406 01-12-1023
2 1407 01-12-2023
3 1411 04-12-2023
4 1412 04-12-2023
5 1423 13-12-2023
6 1430 14-12-2023
7 1454 19-12-2023
8 1459 20-12-2023

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 1418 12-12-2023 Δεν κατέχει πτυχίο ΤΕΦΑΑ

Ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 26/12/2023 στο e-mail: agioftsi@phyed.duth.gr