Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΔΠΘ) συμμετέχει ως Πάροχος Κατάρτισης στο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) “Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών” στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανακατάρτιση του (reskilling).

Το πρόγραμμα αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές.

Η αναβάθμιση δεξιοτήτων υλοποιείται μέσω της παροχής εξ αποστάσεως Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis?tab=olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apaskholisis-anerghon-ilikias-25-eos-45-etwn&tab2=fek-erghoy-kai-dimosies-proskliseis&tab3=#

Στα πλαίσια του έργου το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα υλοποιήσει το παρακάτω πρόγραμμα
Σχεδιασμός Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

greece-2.0
greece-2.0-eu