Πίνακας αποτελεσμάτων για το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τίτλο:

«Τεχνολογία Battery Swap για στελέχη της εταιρείας Rhoe ΙΚΕ»

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ:

A/A ID ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
1 1922 2024/04/04
2 1923 2024/04/04
3 1924 2024/04/04
4 1925 2024/04/04
5 1926 2024/04/04
6 1927 2024/04/04
7 1928 2024/04/04
8 1929 2024/04/04
9 1930 2024/04/04
10 1931 2024/04/04
11 1932 2024/04/04
12 1933 2024/04/04
13 1934 2024/04/04