Υπόδειγμα συμπληρώματος πιστοποιητικού – NEW 11.06.21