Εκπτωτική Πολιτική

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΔΙΒΙΜ-ΔΠΘ

α/αΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΜέγιστο Ποσοστό % (ΕΩΣ)
1Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων30%
2Άνεργοι30%
3Πολύτεκνοι30%
4Αρχηγοί και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ30%
5Άτομα με ειδικές ανάγκες30%
6Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες30%
7Υπάλληλοι Δ.Π.Θ.30%
8Υπάλληλοι άλλων ΑΕΙ20%
9Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα10%
10Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές Δ.Π.Θ.30%
11Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές άλλων ΑΕΙ20%
12Ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων20%
13Συμμετοχή στο ίδιο πρόγραμμα δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια20%
14Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ-Δ.Π.Θ.10%
15Εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν και άλλο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ-Δ.Π.Θ.30%
16Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος10%
17Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων10%
18Άτομα με ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ20%
19Διαμένοντες μόνιμα εκτός Θράκης (για τα δια ζώσης προγράμματα)10%
20Άτομα τρίτης ηλικίας (65+)30%
21Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες30%
22Μόνιμοι κάτοικοι νησιωτικών ή ορεινών περιοχών  με <1500 κατοίκους30%

Επισημαίνεται ότι:

Α) Η εφαρμογή της εκπτωτικής πολιτικής δεν είναι δεσμευτική για τους Επιστημονικά Υπεύθυνους (Ε.Υ.) και μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως συμπεριλαμβάνοντας στο έντυπο υποβολής κάθε πρότασης συγκεκριμένες κατηγορίες, με μόνη δέσμευση το ανώτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία.

Β) Oι εκπτώσεις δε λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.