Νέα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/12/2022 – 15/12/2022 για τις ενότητες 3, 4 και 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για δεύτερη φορά (β` κύκλος εμπλουτισμένου περιεχομένου) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Pilates – πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή της υγείας του μυοσκελετικού συστήματος» από Σεπτέμβριο 2022 έως Ιούνιο 2023, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. Αναστασία Μπενέκα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 6 ενότητες. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει είτε όλο το πρόγραμμα ενιαία είτε κάθε ενότητα ξεχωριστά:

1η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)

Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Probs)

2η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

3η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)

Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)

4η  ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)

Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)

 

5η  ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ V (για παιδιά και εφήβους)

Pilates instructor LEVEL V (Pilates Kids and Adolescences)

 

6η  ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ VI (για τρίτη ηλικία)

Pilates instructor LEVEL VI (Pilates for Elderly)

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (Ελλάδας ή Εξωτερικού).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να εφαρμόζει ή και να σχεδιάζει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα πρωτόκολλα άσκησης με την μέθοδο Pilates, χρησιμοποιώντας μικρό ή μεγάλο εξοπλισμό, με σκοπό την πρόληψη αλλά και τη διαχείριση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από μυοσκελετικά προβλήματα, ή την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, καθώς επίσης σε παιδία και άτομα τρίτης ηλικίας.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε πρωτόκολλα άσκησης βασισμένα στη μέθοδο Pilates για την προαγωγή της υγείας και της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης βασισμένα στη μέθοδο Pilates και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) πρωτόκολλα άσκησης στο έδαφος χρησιμοποιώντας μικρό εξοπλισμό, β) πρωτόκολλα άσκησης χρησιμοποιώντας μεγάλο εξοπλισμό, γ) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για μυοσκελετικά προβλήματα (clinical Pilates) και δ) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης (athletic Pilates). ε) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για παιδιά και εφήβους στ) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για  την Τρίτη ηλικία

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση είτε μίας ενότητας από τις 6 ή και όλων των ενοτήτων. Η επιλογή 4 ενοτήτων θα οδηγήσει σε μία συνολική πιστοποίηση του προγράμματος, ενώ η επιμέρους παρακολούθηση των ενοτήτων θα οδηγεί σε ξεχωριστές μεμονωμένες πιστοποιήσεις.

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένα πρωτεύον μέλημα. Ο καθιστικός τρόπος ζωής και η παρατεταμένη ακινησία προκαλούν συχνά μυοσκελετικά προβλήματα (π.χ κύφωση, πόνο στα γόνατα, χρόνιο πόνο στη μέση και τον αυχένα), περιορίζοντας ακόμα περισσότερο την κινητική ικανότητα του ατόμου. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης πάνω στη μέθοδο Pilates αλλά και στα μυοσκελετικά προβλήματα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση  αυτών των ατόμων. Η εφαρμογή στοχευμένου ασκησιολογίου Pilates μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα και την ποιότητα κίνησης, την απόδοση του μυοσκελετικού συστήματος και την ποιότητα ζωής των ατόμων. Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι έρχεται να συνδέσει την εκμάθηση της μεθόδου Pilates με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων πρωτοκόλλων άσκησης τόσο για την πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων, όσο και για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες.

Με την παρακολούθηση 4 από τις 6 ενότητες (438 ωρών, 15 ECTS**) ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης στο «PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων ενοτήτων

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ή την 6η ενότητα χωρίς κόστος.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)

1 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1 Μόριο στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Η 1η ενότητα η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in Μat and Probs) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (26 ώρες), ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (6 ώρες) (Σεπτέμβριος 2022-Νοέμβριος 2022).

Η 2η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (22 ώρες), ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (10 ώρες) (Οκτώβριος 2022-Δεκέμβριος 2022).

Η 3η ενότητα, η οποίο οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII ( για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Ιανουάριος 2022 – Μάρτιος 2023).

Η 4η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Απρίλιος 2023-Ιούνιος 2023).

Η 5η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ V (για παιδιά και εφήβους) Pilates instructor LEVEL V (Pilates Kids and Adolescences) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Νοέμβριος 2022-Δεκέμβριος 2022).

Η 6η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ VI (για Τρίτη ηλικία) Pilates instructor LEVEL VI (Pilates for Elderly) 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες) (Μάρτιος 2023-Απρίλιος 2023).

**Η λογιστική διαφορά του συνολικού φόρτου εργασίας & των συνολικών ΕCTS του Προγράμματος με των επί μέρους ΕCTS των μερών του Προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κοινές εισαγωγικές διαλέξεις για κάθε μέρος του προγράμματος που δεν προσμετρούνται. Για το λόγο αυτό κατά την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων δίνεται πιστοποίηση με 15 ECTS, ενώ η παρακολούθηση μιας ενότητας δίνει πιστοποίηση με 4,5 ECTS.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικών προβλημάτων:

 1. Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ και Φυσιοθεραπεύτρια
 2. Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 3. Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 4. Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 5. Τσίτσκαρη Ευστρατία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 6. Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 7. Πάφης Γεώργιος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 8. Σπάσης Απόστολος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 9. Καρακύριου Στέλλα, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 10. Δασκαλάκη Αικατερίνη, PhD ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 11. Γιαννακίδου Δήμητρα, Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 12. Γεντή Μαρία, Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 13. Πρωτόπαππα Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 14. Μακρή Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 15. Κούλη Ευγενία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 16. Γκόντας Σπύρος, Υποψ. Διδάκτορας, ΔΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Για την 1η ενότητα η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας. Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Σάββατο. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα με την χρήση βίντεο και φωτογραφικού υλικού από ανάλογο ασκησιολόγιο. Οι ασύγχρονες διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του eclass. Η διαζώσης διδασκαλια (προαιρετική) θα πραγματοποιηθεί ένα Σάββατο (Νοέμβριος 2022) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε ένα γυμναστήριο στην Αθήνα, όπου θα διδαχθεί το ασκησιολόγιο και η μεθοδολογία διδασκαλίας του. Η διαζώσης διδασκαλία για την 1η και 2η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το ίδιο Σαββατοκύριακο

Για την 2η ενότητα η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας. Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Κυριακή. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα με την χρήση βίντεο και φωτογραφικού υλικού από ανάλογο ασκησιολόγιο. Οι ασύγχρονες διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του eclass. Η διαζώσης διδασκαλία (προαιρετική) θα πραγματοποιηθεί μια Κυριακή (Νοέμβριος 2022) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε γυμναστήριο στην Αθήνα, όπου θα διδαχθεί το ασκησιολόγιο και η μεθοδολογία διδασκαλίας του. Η διαζώσης διδασκαλία για την 1η και 2η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το ίδιο Σαββατοκύριακο

Για τις ενότητες 3 ,4 και 5 η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με ΜΟΝΟ μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με ασύγχρονες (eclass) και σύγχρονες online διαλέξεις (με την χρήση του Teams). Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Σάββατο. Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται με την χρήση του εξοπλισμού Pilates (μικρό και μεγάλο εξοπλισμό)

Για την ενότητα 6 η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί ΜΟΝΟ με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με ασύγχρονες (eclass) και σύγχρονες online διαλέξεις (με την χρήση του Teams). Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Κυριακή. Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται με την χρήση του εξοπλισμού Pilates (μικρό και μεγάλο εξοπλισμό)

Κόστος συμμετοχής

10% έκπτωση με προπληρωμή εφάπαξ μέχρι 31/07/2022, για την επιλογή μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων

 

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ή την 6η ενότητα χωρίς κόστος.

 

Κόστος 1ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Probs): 350 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 15/09/2022)

Κόστος 2ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Brrel): 450 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 15/09/2022)

Κόστος 3ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 15/09/2022 και εξόφληση μέχρι 15/12/2022)

Κόστος 4ης Ενότητας: Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 15/09/2022 και εξόφληση μέχρι 15/12/2022)

Κόστος 5ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ V (για παιδιά και εφήβους) Pilates instructor LEVEL V (Pilates Kids and Adolescences): 350 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 15/09/2022)

Κόστος 6ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ VI (για Τρίτη ηλικία) Pilates instructor LEVEL VI (Pilates for Elderly): 350 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 15/09/2022 και εξόφληση μέχρι 15/12/2022)

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, το τελικό κόστος της κάθε ενότητας παραμένει το ίδιο (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ)

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του σεμιναρίου – ενότητας, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης ενότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

Η κατάθεση θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό

GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία

«ΚΕ 70022 το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός»

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ»

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr  και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6980242455 με την κα Γιοφτσίδου

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους εκατό (100).

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες / υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο προτεραιότητας θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 8 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Για τις ενότητες 3η, 4η και 6η σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις θα υπάρξει 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων από τις 1 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/ ).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα είναι:

-Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

-Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γιοφτσίδου Ασημένια τηλεφωνικώς 10.00 – 14.00 στο 6980242455 ή με email στο agioftsi@phyed.duth.gr

Ιστοσελίδα προγράμματος:  πατήστε εδώ