Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Δομή και λειτουργία Ακαδημιών Καλαθοσφαίρισης. Οργάνωση τουρνουά-camps» από 4/9/2021 έως 18/12/2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ κ. Αθανάσιο Λάιο.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε α) πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίριση, β) σε πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων. Τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού e-mail καθώς και οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 96 ωρών που αντιστοιχούν σε 7 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφούμενος αποκτά: τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών του μάνατζμεντ στην δομή και λειτουργία ακαδημιών καλαθοσφαίρισης, την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ προπονητών, παιδιών-παικτών και γονέων, την αποτελεσματική οργάνωση τουρνουά και camps, τους ψυχολογικούς παράγοντες που αφορούν γονείς, παιδιά και προπονητές, την διαχείριση παιδιών με κινητικές δυσκολίες, ειδικά ασκησιολόγια και προπονητικά πλάνα για όλες τις ηλικίες, τεστ-μετρήσεις, τρόπους προπόνησης, τις ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό της προπόνησης, τους διαφορετικούς  ρόλους του προπονητή – παιδαγωγού και την συμπεριφορά του στα μικρά παιδιά, τον προσανατολισμό στην ανάπτυξη συναρμοστικών ικανοτήτων με έμφαση στην συμμετρική μυϊκή ανάπτυξη και στη μυϊκή ισορροπία αγωνιστών – ανταγωνιστών μυών, την προπόνηση ευλυγισίας και ενδυνάμωση κορμού, την εκμάθηση των βασικών στοιχείων του basketball με έμφαση στις επαναλήψεις, την εισαγωγή βασικών στάσεων και τεχνικής κινήσεων, μετακινήσεων και θέσεων στο γήπεδο, την εισαγωγή στη μερική τακτική, επιθετικού και αμυντικού transition, την ανάπτυξη κινήσεων περιφερειακού παίκτη, την ανάπτυξη αιφνιδιασμού και επίθεσης motion – passing game, το παιχνίδι χωρίς screen, το ασκησιολόγιο βάσει της ικανότητας, τον προσδιορισμό στόχων περιόδου αλλά και μικρόκυκλων, την εισαγωγή σε αερόβιες- αναερόβιες ασκήσεις και τέλος τον προσανατολισμό στη δύναμη και στην τεχνική ασκήσεων.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στην καλαθοσφαίριση σε παιδιά  3 έως 16 ετών. Επιδίωξη του προγράμματος είναι α) η διδασκαλία και η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων ατομικής και ομαδικής βελτίωσης των παιδιών στον χώρο της καλαθοσφαίρισης, β) η διδασκαλία επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών σχετικά με την δομή και λειτουργία των ακαδημιών καλαθοσφαίρισης, γ) η πρόταση οδηγιών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης, δ) η διδασκαλία και η εμπέδωση των αρχών μάνατζμεντ που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την στελέχωση, την διοίκηση, τον έλεγχο και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ προπονητών, αθλητών και γονέων και ε) η σχετική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων σε θέματα εποικοδομητικής επικοινωνίας και ψυχολογικής υποστήριξης μεταξύ των προπονητών, παιδιών και γονέων. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, όπως οι προπονητές, θα πρέπει να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές και αθλητικές προσεγγίσεις.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Όλο και περισσότερα άτομα (φοιτητές, πρώην αθλητές και προπονητές καλαθοσφαίρισης) ασχολούνται με τις ακαδημίες και τα τουρνουά σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε απόφοιτους των ΣΕΦΑΑ πάνω στα θέματα σχεδιασμού, δομής, λειτουργίας και οργάνωσης των α) ακαδημιών καλαθοσφαίρισης και β) αποτελεσματικής οργάνωσης τουρνουά  και camps. Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι δίνει συγκεκριμένους τρόπους διδασκαλίας, πληροφοριών, οδηγιών και γνώσεων σε απόφοιτους ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης και σε απόφοιτους ΣΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων. Η εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων θα συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, να εφαρμόζουν βασικές αρχές, αλλά και νέες τεχνικές στην εκπαίδευση των παιδιών.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 16 Σαββατοκύριακα (Σάββατο ή Κυριακή) συνολικής διάρκειας 3.5 μηνών. Περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες με 96 ώρες, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Η 1η θεματική ενότητα έχει ως φόρτο εργασίας 30 ώρες, η 2η 24 ώρες και η 3η 42 ώρες. Η κάθε διάλεξη των 6 ωρών θα γίνεται με 3 ώρες με σύγχρονο τρόπο μέσω των εργαλείων Teams και 3 ώρες με ασύγχρονο τρόπο μέσω του eclass. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται μετά από κάθε 4η παράδοση μέσω κλειστού τύπου ερωτήσεων. Η κάθε μία από τις 4 ενδιάμεσες εξετάσεις θα αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής βαθμολογίας ( 4Χ5%=20%)  και οι τελικές εξετάσεις με θεματολογία που θα προκύψει και από τις θεματικές ενότητες θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα του eclass. (ποσοστό 80%). Όποιος εκπαιδευόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί  μετά από 1 μήνα (τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2022.)

Συγκεκριμένα η 1η ενότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω διαλέξεις που αφορούν:

 • Βασικές αρχές του μάνατζμεντ και η εφαρμογή τους στον χώρο των ακαδημιών καλαθοσφαίρισης.
 • Οι σημασία και η σπουδαιότητα του προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, διοίκησης και ελέγχου.
 • Οργάνωση και λειτουργία μιας ακαδημίας καλαθοσφαίρισης.
 • Προβλήματα στην επικοινωνία και οδηγίες για εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ παιδιών, προπονητών και γονέων.
 • Υποχρεώσεις και προσόντα υπεύθυνου ακαδημίας καλαθοσφαίρισης.
 • Επιχειρησιακό πλάνο για την δημιουργία ακαδημία καλαθοσφαίρισης.
 • Οργάνωση τουρνουά και camp.
 • Οικονομική διαχείριση εσόδων και εξόδων τουρνουά-camps.

Η 2η ενότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω διαλέξεις που αφορούν:

 • Η σημασία της φιλοσοφίας της ακαδημίας καλαθοσφαίρισης.
 • Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των προπονητών και υπόλοιπου προσωπικού.
 • Οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και το απαραίτητο αθλητικό υλικό.
 • Η συμβολή της τεχνολογίας για την προβολή και το μάρκετινγκ στην οργάνωση ακαδημιών καλαθοσφαίρισης.
 • Ψυχολογικοί παράγοντες που αφορούν γονείς, παιδιά και προπονητές.
 • Διαχείριση παιδιών με κινητικές δυσκολίες στις ακαδημίες καλαθοσφαίρισης.

Η 3η ενότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω διαλέξεις που αφορούν:

 • Καθορισμός τμημάτων ανάλογα με την ηλικία και την ικανότητα, λειτουργία τμημάτων – δομή & οργάνωση των προπονήσεων. Ατομικές και ομαδικές προπονήσεις.
 • Ειδικό ασκησιολόγιο και προπονητικά πλάνα για όλες τις ηλικίες, συνεργασίες προπονητών. Προπονητικές ώρες ανάλογα με την ηλικία των αθλητών.
 • Τεστ-μετρήσεις, τρόποι προπόνησης, shooting camp, πρωταθλήματα 3 on 3.
 • Οι ιδιαιτερότητες στο σχεδιασμό της προπόνησης, ο διαφορετικός ρόλος του προπονητή – παιδαγωγού και η συμπεριφορά του στα μικρά παιδιά.
 • Ψυχαγωγικά παιχνίδια και ειδικά διαμορφωμένο ασκησιολόγιο καλαθοσφαίρισης
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, ο ρυθμός και οι βασικές φυσικές ικανότητες, με ειδικά διαμορφωμένο ασκησιολόγιο καλαθοσφαίρισης.
 • Προσανατολισμός στην ανάπτυξη συναρμοστικών ικανοτήτων με έμφαση στην συμμετρική μυϊκή ανάπτυξη και στη μυϊκή ισορροπία αγωνιστών – ανταγωνιστών μυών, προπόνηση ευλυγισίας και ενδυνάμωση κορμού.
 • Εκμάθηση των βασικών στοιχείων του basketbal lμε έμφαση στις επαναλήψεις.
 • Eισαγωγή βασικών στάσεων και τεχνικής κινήσεων, μετακινήσεων και θέσεων στο γήπεδο. Βασικές προσποιήσεις. Παιγνιώδεις ασκήσεις.
 • Προσανατολισμός στην γενική αθλητική ανάπτυξη και στην εκμάθηση τεχνικής ασκήσεων φυσικής κατάστασης και μετακινήσεων.
 • Εισαγωγή στη προπόνηση με πλειομετρικές ασκήσεις, τεχνική αλμάτων και ρίψεις/υποδοχές, ασκήσεις με προσανατολισμό στην εκμάθηση τεχνικής.
 • Εισαγωγή στη μερική τακτική. Εισαγωγή επιθετικού και αμυντικού transition.
 • Προσανατολισμός στο στυλ παιχνιδιού. Εκμάθηση του αθλήματος και των κανονισμών του.
 • Εξιδείκευση ασκήσεων. Έμφαση και επιμονή στο footwork.
 • Άμυνα στο μισό και σε ολόκληρο το γήπεδο, εκμάθηση της τεχνικής του close out.
 • Ανάπτυξη κινήσεων περιφερειακού παίκτη. Ανάπτυξη αιφνιδιασμού και επίθεσης motion – passing game, αυτοματισμοί, αποστάσεις (spacing).
 • Παιχνίδι χωρίς screen, επεξήγηση λεπτομερειών του αθλήματος, πλούσιο ασκησιολόγιο βάσει της ικανότητας.
 • Προπονητικές προσδοκίες αθλητών-παικτών με μελλοντικές προοπτικές. Επεξήγηση λεπτομερειών του αθλήματος.
 • Προσδιορισμός στόχων περιόδου αλλά και μικρόκυκλων.
 • Εισαγωγή σε αερόβιες- αναερόβιες ασκήσεις, προσανατολισμός στη δύναμη και στην τεχνική ασκήσεων.

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές-εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην καλαθοσφαίριση και πρακτική εφαρμογή δομής, λειτουργίας και οργάνωσης Ακαδημιών καλαθοσφαίρισης:

 1. Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση.
 2. Μαυρίδης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ,  ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση.
 3. Λεμονίδης Νεοκλής, Καθηγητής ΦΑ, μέλος ΕΕΠ, ΔΠΘ,  ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση.
 4. Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, εφαρμοσμένη ψυχολογία στον αθλητισμό, με έμφαση στην αντιπτέριση.
 5. Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, κινητική συναρμογή με έμφαση στην αδεξιότητα.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Θα πραγματοποιούνται online διαλέξεις με την χρήση του Microsoft Teams κάθε Σαββατοκύριακο (Κυριακή ή Σάββατο).

Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος διαφάνειες power point, βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται σe γήπεδα καλαθοσφαίρισης.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 274 ευρώ. Κατάθεση 150 ευρώ (α` δόση) πριν την έναρξη του προγράμματος και 124 ευρώ (β` δόση) μετά το πέρας της 8ης εβδομάδας. Η καταβολή της α` δόσης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων θα υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 20%.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 110 (εκατόν δέκα).

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια: κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί ο βαθμός του πτυχίου των ΣΕΦΑΑ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία  με ακέραιο και 2 δεκαδικά ψηφία.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 8-6-2021

Καταληκτική ημερομηνία: 20-8-2021

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://kedivim.duth.gr/ όπου θα επιλέγεται το πεδίο “ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ” ή https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index

 

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1) Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα. H ηλεκτρονική αίτηση περιέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

2)Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πιστοποιούν τα προσόντα του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Σοφία Λιονάκη, τηλεφωνικώς από 10.00 έως 14.00 στο 6970925383, ή με email στο sofi.lionaki@gmail.com