ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ, ΔΟΜΗ,  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ-CAMPS»

από 4/3/2023 έως 6/6/2023 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ κ. Αθανάσιο Λάιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, β) σε πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων, γ) σε κατόχους διπλώματος των σχολών της ΓΓΑ και δ) σε κατόχους διπλώματος των σχολών της ΕΠΟ (UEFA B UEFA και UEFA C). Τα προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η κατοχή προσωπικού e-mail καθώς και οι βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 175 ωρών που αντιστοιχούν σε 7 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση, επιμόρφωση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών που σχετίζονται με την εκμάθηση αθλητικών δραστηριοτήτων στο ποδόσφαιρο σε παιδιά παιδικής και προεφηβικής ηλικίας. Επιδίωξη του προγράμματος είναι α) η διδασκαλία και η εκμάθηση των παιδαγωγικών μεθόδων ατομικής και ομαδικής βελτίωσης των παιδιών στον χώρο του ποδοσφαίρου β) η διδασκαλία επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών σχετικά με την δομή και λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου, γ) η πρόταση οδηγιών για  τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και οργάνωση τουρνουά – camps ποδοσφαίρου  δ) η διδασκαλία και η εμπέδωση των αρχών μάνατζμεντ που σχετίζονται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την στελέχωση, την διοίκηση, τον έλεγχο και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ προπονητών, αθλητών και γονέων και ε) η σχετική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων σε θέματα εποικοδομητικής επικοινωνίας και ψυχολογικής υποστήριξης μεταξύ των προπονητών, παιδιών και γονέων και στ) η προβολή και το μάρκετινγκ των ακαδημιών ποδοσφαίρου. Το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο συμμετέχει σε τέτοια προγράμματα, όπως οι προπονητές, θα πρέπει  να είναι καταρτισμένο σε συγκεκριμένα περιεχόμενα που προκύπτουν από παιδαγωγικές και αθλητικές προσεγγίσεις.

Αναγκαιότητα/Καινοτομία του προγράμματος

Όλο και περισσότερα άτομα (φοιτητές, πρώην αθλητές και προπονητές ποδοσφαίρου) ασχολούνται με τις ακαδημίες και τα τουρνουά σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε απόφοιτους ειδικότητας ποδοσφαίρου και άλλων ειδικοτήτων των ΣΕΦΑΑ πάνω στα θέματα α) σχεδιασμού, δομής, λειτουργίας, προβολής, μάρκετινγκ  και οργάνωσης των  ακαδημιών ποδοσφαίρου, β) αποτελεσματικής οργάνωσης τουρνουά-camps και γ) προπόνηση και ασκησιολόγιο για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι δίνει συγκεκριμένους τρόπους προπονητικής μεθοδολογίας και διδασκαλίας, , απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία ακαδημιών ποδοσφαίρου, πληροφοριών, οδηγιών και γνώσεων σε θέματα που αφορούν την οργάνωση τουρνουά και camps σε απόφοιτους ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο και  σε απόφοιτους ΣΕΦΑΑ άλλων ειδικοτήτων. Η εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων θα συμβάλλει τα μέγιστα, ώστε οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, να εφαρμόζουν βασικές αρχές, αλλά και νέες τεχνικές στην εκπαίδευση των παιδιών.

Μεθοδολογία διδασκαλίας

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί σύγχρονα εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MicrosoftTeams και ασύγχρονα με τη βοήθεια του E-class. Θα διδάσκονται σε κάθε ενότητα μαθήματος 3 ώρες με σύγχρονη εκπαίδευση και 3 ώρες με ασύγχρονη. Συνολικά 16 φορές τις Κυριακές Χ 6 ώρες = 96 ώρες. Σύνολο 48 ώρες σύγχρονη και 48 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση.

1η Θεματική Ενότητα (24ώρες)

Εφαρμογή των βασικών αρχών του μάνατζμεντ στην οργάνωση ακαδημιών ποδοσφαίρου

Οδηγίες για αποτελεσματική οργάνωση τουρνουά και camps.

 • Βασικές αρχές του μάνατζμεντ και η εφαρμογή τους στον χώρο των ακαδημιών ποδοσφαίρου
 • Η σημασία και η σπουδαιότητα του προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, διοίκησης και ελέγχου.
 • Οργάνωση-λειτουργία ακαδημίας ποδοσφαίρου.
 • Οργάνωση τουρνουά και camp. Συμμετοχή και ηλικίες παιδιών. Διαμονή, σίτιση, μετακινήσεις, συμμετοχή κλπ.
 • Συμμετοχή και ηλικίες παιδιών. Διαμονή, σίτιση, μετακινήσεις αποστολών. Ανεύρεση χορηγών και υποστηρικτών. Δημιουργία ομίλων. Διαιτησία και γραμματεία. Αγώνες και τελικοί. Απαραίτητο υλικό. Διπλώματα, μετάλλια και βραβεία. Οικονομική διαχείριση εσόδων και εξόδων. Κόστος συμμετοχής.

2η Θεματική Ενότητα (24 ώρες)

Η σημασία της επικοινωνίας, ψυχολογικής υποστήριξης και το  μάρκετινγκ ακαδημιών ποδοσφαίρου.

 • Η σημασία της φιλοσοφίας της ακαδημίας ποδοσφαίρου. Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των προπονητών και υπόλοιπου προσωπικού. Οι γηπεδικές εγκαταστάσεις και το απαραίτητο αθλητικό υλικό.
 • Η σημασία εποικοδομητικής επικοινωνίας. Αρχές επικοινωνίας με γονείς, παιδιά, προπονητές. Προβλήματα στην επικοινωνία και οδηγίες για εποικοδομητική επικοινωνία.
 • Ψυχολογικοί παράγοντες που αφορούν γονείς, παιδιά και προπονητές. Η συμβολή των γονέων στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών τους στις αθλητικές δραστηριότητες της ακαδημίας μπάσκετ.
 • Διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Επιχειρησιακό πλάνο για την δημιουργία ακαδημία ποδοσφαίρου, Προβολή και μάρκετινγκ.

3η Θεματική Ενότητα (48 ώρες)

 • Φιλοσοφία του παιδικού ποδοσφαίρου το παιδικό ποδόσφαιρο του χθες και του σήμερα/διαφορές ποδόσφαιρου παιδιών-ενηλίκων/ Οργάνωση προπόνησης (σκοπός-καθοδήγηση προπόνησης-αξιολόγηση προπόνησης)
 • Προσχολική ηλικία (4-6 ετών) Περιεχόμενα προπόνησης που αφορούν την μεθοδολογία και το ειδικό ασκησιολόγιο για μικρά παιδιά. Συνεργασία με ειδικό εκπαιδευτή στην κίνηση, την άσκηση και τη διδασκαλία για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Σκοποί-πρακτικές υποδείξεις. Διάρθρωση προπονητικής μονάδας-παράδειγμα. Αγώνας ηλικίας 4-6 ετών
 • Ηλικία 7-8 ετών
 • Περιεχόμενα προπόνησης που αφορούν την μεθοδολογία και το ασκησιολόγιο για αυτή την ηλικία παιδιών. Συνεργασία με ειδικό εκπαιδευτή στην κίνηση, την άσκηση και τη διδασκαλία για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Σκοποί-πρακτικές υποδείξεις. Διάρθρωση προπονητικής μονάδας . Αρχές προπόνησης 7-8 ετών. Φιλοσοφία παιχνιδιού 5 εναντίον 5. Αγώνας ηλικίας 7-8 ετών
 • Ηλικία 9-10 ετών
 • Περιεχόμενα προπόνησης με περισσότερη έμφαση σε συνεργασίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σκοποί προπόνησης-πρακτικές υποδείξεις. Το 1 εναντίον 1( στην άμυνα , στην επίθεση). Το 2 εναντίον 1 (στην άμυνα, επίθεση). Το 3 εναντίων 2 (στην άμυνα , στην επίθεση). Διάρθρωση προπονητικής μονάδας 9-10 ετών, Παράδειγμα. Φυσική κατάσταση (Γενική αντοχή, ειδική αντοχή, Συντονισμός, Ταχύτητα, Δύναμη, Ευκινησία). Αγώνας 9-10 ετών
 • Ηλικία 11-12 ετών
 • Περιεχόμενα προπόνησης με περισσότερη έμφαση σε συνεργασίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και στρατηγική παιγνιδιού. Σκοποί -πρακτικές υποδείξεις. Αγώνας ( Συστήματα, κατευθυντήριες γραμμές) Προπόνηση τεχνικής/ Στόχοι -κατευθυντήριες γραμμές -πλάνο εκπαίδευσης τεχνικής). Μεθοδολογία εξάσκησης τεχνικής 11-12 ετών. Μοντέλα διάρθρωσης προπονητικής μονάδας. Ατομική τακτική (άμυνα, επίθεση). Υποομαδική τακτική (άμυνα , επίθεση). Φυσική κατάσταση 11-12 ετών (αντοχή, δύναμη, ευκινησία, ταχύτητα, συναρμοστικές ικανότητες)
 • Ηλικία 13-14 ετών
 • Περιεχόμενα προπόνησης με περισσότερη έμφαση σε συνεργασίες, ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σκοποί-πρακτικές υποδείξεις. Περιεχόμενα προπόνησης για εξάσκηση τεχνικής. Μοντέλα διάρθρωσης προπονητικής μονάδας για εξάσκηση τεχνικής. Ατομική τακτική (άμυνα -επίθεση). Υποομαδική – ομαδική τακτική (άμυνα-επίθεση). Φυσική κατάσταση 13-14 ετών (αντοχή, δύναμη, ταχύτητα, συντονισμός, δύναμη, ευλυγισία)

Εκπαιδευτές

 1. Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση-sport management.
 2. Ισπυρλίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στο ποδόσφαιρο.
 3. Λεμονίδης Νεοκλής, Καθηγητής ΦΑ, μέλος ΕΕΠ, ΔΠΘ,  ειδική προπονησιολογία με ειδίκευση στην καλαθοσφαίριση.
 4. Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, εφαρμοσμένη ψυχολογία στον αθλητισμό, με έμφαση στην αντιπτέριση.
 5. Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, κινητική συναρμογή με έμφαση στην αδεξιότητα.
 6. Τσίτσκαρη Έφη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ, Μάρκετινγκ και επικοινωνία στον αθλητισμό.

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα γίνεται μετά από κάθε 6ηη παράδοση μέσω κλειστού τύπου ερωτήσεων. Η κάθε μία από τις 2 ενδιάμεσες εξετάσεις θα αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής βαθμολογίας ( 2Χ10%=20%) και οι τελικές εξετάσεις με θεματολογία που θα προκύψει και από τις θεματικές ενότητες  θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα μέσω του eclass. (ποσοστό 80%). Όποιος εκπαιδευόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί  μετά από 1 μήνα (2η εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023.)

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 274 ευρώ. Κατάθεση 150 ευρώ (α` δόση) πριν την έναρξη του προγράμματος και 124 ευρώ (β` δόση) μετά το πέρας της 8ης εβδομάδας. Η καταβολή της α` δόσης αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σε ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων θα υπάρχει έκπτωση της τάξεως του 20%.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 110 (εκατόν δέκα).

Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα μέχρι και την συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού συμμετεχόντων.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 06/12/2022

Λήξη υποβολής αιτήσεων:  24/2/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/ ).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2) Καθώς και ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

α) Πτυχίο ΣΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο, ή

β) Πτυχίο ΣΕΦΑΑ άλλης ειδικότητας, ή

γ) Δίπλωμα των σχολών της ΓΓΑ ή

δ) Δίπλωμα των σχολών της ΕΠΟ (UEFA B UEFA και UEFA C)

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Σοφία Λιονάκη, τηλεφωνικώς από 10.00 έως 14.00 στο 6970925383, ή με email στο meprodopo.kedivm@gmail.com