Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων από 01/12/2023 έως 20/12/2023 για τις Ενότητες 3 και 4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει για τρίτη φορά (γ` κύκλος) το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «pilates -πρωτόκολλα άσκησης για την προαγωγή της υγείας του μυοσκελετικού συστήματος»  από Οκτώβριο 2023 έως Ιούνιο 2024 με Eπιστημονικά Yπεύθυνη την Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Μπενέκα Αναστασία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες

1η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό)

Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Probs)

2η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel)

3η ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων)

Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates)

4η  ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό)

Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates)

 

5η  ενότητα:

Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ V (για ειδικές περιπτώσεις)

Pilates instructor LEVEL V (Pilates Special Cases)

 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση είτε μίας ενότητας από τις 5 ή και όλων των ενοτήτων. Η επιλογή των 4 πρώτων ενοτήτων θα οδηγήσει σε μία συνολική πιστοποίηση του προγράμματος, ενώ η επιμέρους παρακολούθηση των ενοτήτων θα οδηγεί σε ξεχωριστές μεμονωμένες πιστοποιήσεις.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (Ελλάδας ή Εξωτερικού).

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης για τις ενότητες του προγράμματος που επιτυχώς παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων του προγράμματος (438 ωρών, 15 ECTS**) ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο «PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ενότητα χωρίς κόστος.

Εάν ο εκπαιδευόμενος παρακολουθήσει μεμονωμένες ενότητες του προγράμματος, τότε αυτός λαμβάνει:

Για την 1η ενότητα, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in mat and probs) (4,5 ECTS, 129 ώρες).

Για την 2η ενότητα, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair) (4,5 ECTS, 129 ώρες).

Για την 3η ενότητα, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII ( για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates) (4,5 ECTS, 129 ώρες).

Για την 4η ενότητα, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates) (4,5 ECTS, 129 ώρες).

Για την 5η ενότητα, Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ V (για ειδικές περιπτώσεις) Pilates instructor LEVEL V (Special Cases) (4,5 ECTS, 129 ώρες).

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε πρωτόκολλα άσκησης βασισμένα στη μέθοδο Pilates για την προαγωγή της υγείας και της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοκόλλων άσκησης βασισμένα στη μέθοδο Pilates και περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) πρωτόκολλα άσκησης στο έδαφος χρησιμοποιώντας μικρό εξοπλισμό, β) πρωτόκολλα άσκησης χρησιμοποιώντας μεγάλο εξοπλισμό, γ) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για μυοσκελετικά προβλήματα (clinical Pilates) και δ) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης (athletic Pilates). ε) πρωτόκολλα άσκησης κατάλληλα για Ειδικές περιπτώσεις

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν την παρακολούθηση είτε μίας ενότητας από τις 5 ή και όλων των ενοτήτων. Η επιλογή των 4 πρώτων ενοτήτων θα οδηγήσει σε μία συνολική πιστοποίηση του προγράμματος, ενώ η επιμέρους παρακολούθηση των ενοτήτων θα οδηγεί σε ξεχωριστές μεμονωμένες πιστοποιήσεις.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένα πρωτεύον μέλημα. Ο καθιστικός τρόπος ζωής και η παρατεταμένη ακινησία προκαλούν συχνά μυοσκελετικά προβλήματα (π.χ κύφωση, πόνο στα γόνατα, χρόνιο πόνο στη μέση και τον αυχένα), περιορίζοντας ακόμα περισσότερο την κινητική ικανότητα του ατόμου. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης πάνω στη μέθοδο Pilates αλλά και στα μυοσκελετικά προβλήματα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ατόμων. Η εφαρμογή στοχευμένου ασκησιολογίου Pilates μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα και την ποιότητα κίνησης, την απόδοση του μυοσκελετικού συστήματος και την ποιότητα ζωής των ατόμων. Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι έρχεται να συνδέσει την εκμάθηση της μεθόδου Pilates με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εξειδικευμένων πρωτοκόλλων άσκησης τόσο για την πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων, όσο και για την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 9 μήνες.

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων (438 ωρών, 15 ECTS**) ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο «PILATES -ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονομένων ενοτήτων

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ενότητα χωρίς κόστος.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)

0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

0,5 Μόρια στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Η 1η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in mat and probs) έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (26 ώρες), ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (6 ώρες).

Η 2η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corector, Wunda chair) έχει διάρκεια 12 εβδομάδες και 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (14 ώρες), ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (18 ώρες).

Η 3η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII ( για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates) έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες), ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες), και με δια ζώσης διδασκαλία (6 ώρες – προαιρετική στην Κομοτηνή).

Η 4η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates) έχει διάρκεια 16 εβδομάδες και 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες).

Η 5η ενότητα, η οποία οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: στη μέθοδο Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ V (για ειδικές περιπτώσεις) Pilates instructor LEVEL V (Special Cases) έχει διάρκεια 8 εβδομάδες και 4,5 ECTS, με 129 ώρες φόρτου εργασίας, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη (32 ώρες) και ασύγχρονη εκπαίδευση (12 ώρες).

**Η λογιστική διαφορά του συνολικού φόρτου εργασίας & των συνολικών ΕCTS του Προγράμματος με των επί μέρους ΕCTS των μερών του Προγράμματος οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κοινές εισαγωγικές διαλέξεις για κάθε μέρος του προγράμματος που δεν προσμετρούνται. Για το λόγο αυτό κατά την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων δίνεται πιστοποίηση με 15 ECTS, ενώ η παρακολούθηση μιας ενότητας δίνει πιστοποίηση με 4,5 ECTS.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικών προβλημάτων:

 1. Μάλλιου Παρασκευή, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ και Φυσιοθεραπεύτρια
 2. Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 3. Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 4. Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 5. Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 6. Ματσούκα Ουρανία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 7. Παπαδημητρίου Αικατερίνη, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 8. Πάφης Γεώργιος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 9. Σπάσης Απόστολος, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 10. Καρακύριου Στέλλα, ΕΕΠ, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
 11. Δασκαλάκη Αικατερίνη, PhD ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 12. Γιαννακίδου Δήμητρα, Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 13. Πρωτόπαππα Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 14. Γκόντας Σπύρος, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 15. Καραγιαννακίδου Ιωάννα, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
 16. Μελίνα Κοτταρά, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Για την 1η ενότητα η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας. Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Σάββατο. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα με την χρήση βίντεο και φωτογραφικού υλικού από ανάλογο ασκησιολόγιο. Οι ασύγχρονες διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του eclass. Η διαζώσης διδασκαλια (προαιρετική) θα πραγματοποιηθεί ένα Σάββατο (Νοέμβριος 2023) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε ένα γυμναστήριο στην Αθήνα, όπου θα διδαχθεί το ασκησιολόγιο και η μεθοδολογία διδασκαλίας του. Η διαζώσης διδασκαλία για την 1η και 2η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το ίδιο Σαββατοκύριακο. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει εάν θέλει να παρακολουθήσει την δια ζώσης εκπαίδευση στην Κομοτηνή ή στην Αθήνα.

Για την 2η ενότητα η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως και δια ζώσης διδασκαλίας. Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams κάθε Κυριακή. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται από τον διδάσκοντα με την χρήση βίντεο και φωτογραφικού υλικού από ανάλογο ασκησιολόγιο. Οι ασύγχρονες διαλέξεις θα πραγματοποιούνται μέσω του eclass. Η διαζώσης διδασκαλία (προαιρετική) θα πραγματοποιηθεί μια Κυριακή και ένα Σαββατο-Κύριακο (Νοέμβριος 2023) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε γυμναστήριο στην Αθήνα, όπου θα διδαχθεί το ασκησιολόγιο και η μεθοδολογία διδασκαλίας του. Η διαζώσης διδασκαλία για την 1η και 2η ενότητα θα πραγματοποιηθεί το ίδιο Σαββατοκύριακο. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει εάν θέλει να παρακολουθήσει την δια ζώσης εκπαίδευση στην Κομοτηνή ή στην Αθήνα.

Για τις ενότητες 3 ,4 και 5 η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με ΜΟΝΟ μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με ασύγχρονες (eclass) και σύγχρονες online διαλέξεις (με την χρήση του Teams). Οι σύγχρονες (online) διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με την χρήση του Teams. Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται με την χρήση του εξοπλισμού Pilates (μικρό και μεγάλο εξοπλισμό). Για την 3η ενότητα θα πραγματοποιηθεί και δια ζώσης διδασκαλία (6 ώρες), η οποία θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί μόνο στην Κομοτηνή.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ στην Κομοτηνή και σε γυμναστήριο στην Αθήνα

Κόστος συμμετοχής

10% έκπτωση με προπληρωμή εφάπαξ μέχρι 07/08/2023, για την επιλογή μίας ή περισσοτέρων ενοτήτων

 

Με την παρακολούθηση των 4 πρώτων ενοτήτων ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει την 5η ενότητα χωρίς κόστος.

 

Κόστος 1ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι (ασκήσεις εδάφους και με μικρό εξοπλισμό) Pilates instructor LEVEL I (in Mat and Probs): 350 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 24/09/2023)

Κόστος 2ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI (στο Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Barrel) Pilates instructor LEVEL II (in Reformer, Cadillac, Spine Corrector, Wunda chair, Brrel): 450 ευρώ (Καταβολή χρημάτων μέχρι 24/09/2023)

Κόστος 3ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙII (για πρόληψη και διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων) Pilates instructor LEVEL III (Clinical Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 24/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

Κόστος 4ης Ενότητας: Pilates ΕΠΙΠΕΔΟ ΙV (για αθλητικά δραστήριο πληθυσμό) Pilates instructor LEVEL IV (Athletic Pilates): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 15/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

Κόστος 5ης Ενότητας: ΕΠΙΠΕΔΟ V (για ειδικές περιπτώσεις) Pilates instructor LEVEL V (Pilates Special cases): 450 ευρώ (Προκαταβολή 100 ευρώ μέχρι 15/09/2023 και εξόφληση μέχρι 15/12/2023)

ΠΡΟΣΟΧΉ!

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, το τελικό κόστος της κάθε ενότητας παραμένει το ίδιο (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ)

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος παρακολούθησης του σεμιναρίου – ενότητας, προβλέπεται η επιστροφή των χρημάτων, αρκεί αυτό να δηλωθεί ημερολογιακά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης ενότητας.

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

Η κατάθεση θα γίνει στον Τραπεζικό Λογαριασμό

GR98 0172 3520 0053 5209 2260 595 της Τράπεζας Πειραιώς με την αιτιολογία

«ΚΕ 70022 το Ονοματεπώνυμό σας και όνομα Πατρός»

Εάν η κατάθεση γίνει από άλλη Τράπεζα στο όνομα δικαιούχου που θα χρειαστείτε θα βάλετε «Ειδ. Λογ. Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ»

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail agioftsi@phyed.duth.gr  και θα πρέπει να λάβετε email επιβεβαίωσης της λήψης του. Σε περίπτωση που δεν λάβετε email επιβεβαίωσης επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6980242455 με την κα Γιοφτσίδου

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 100

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες / υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο προτεραιότητας θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουλίου 2023

Καταληκτική ημερομηνία: 17 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2023

Για τις ενότητες 3η, 4η και 5η σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις θα υπάρξει 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή αιτήσεων από τις 1 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας kedivim.duth.gr

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γιοφτσίδου Ασημένια τηλεφωνικώς 10.00 – 14.00 στο 6980242455 ή με email στο agioftsi@phyed.duth.gr

Link: https://rehlab.phyed.duth.gr/kedivim-pilates/

Για τη σωστή διεκπεραίωση της αίτησής σας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα επισυναπτόμενα αρχεία σε μορφή PDF. Οδηγίες για τη δημιουργία PDF αρχείων μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ξανά αίτηση σε κάποια άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 01/07/2022, παρακαλώ συνδεθείτε πρώτα με τα στοιχεία που είχατε υποβάλει σε εκείνη την αίτησή σας και ύστερα προχωρήστε στην συμπλήρωση της νέας αίτησης.