ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«Οργάνωση Προγραμμάτων Βρεφικής (Baby Swimming) και Νηπιακής Κολύμβησης και Κινητικής Αναψυχής» από 1 Απριλίου 2023 έως 30 Ιουνίου 2023 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ιωάννη Τριγώνη, μέλος Ε.Ε.Π., του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. και αποφοίτους αντιστοίχων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων τα πτυχία είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και σε φοιτητές επί πτυχίω Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 60 ωρών που αντιστοιχούν σε 2 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων των εκπαιδευόμενων που άπτονται του αντικειμένου της βρεφικής κολύμβησης (baby swimming), και της οργάνωσης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής σε νήπια, που μπορούν να υλοποιηθούν στο νερό, και συγκεκριμένα στον χώρο της πισίνας. Ο υβριδικός τρόπος διδασκαλίας, που περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση επί του πεδίου (πισίνα) σε συνδυασμό με την θεωρητική και εξ αποστάσεως σύγχρονη (μέσω teams) και ασύγχρονη (μέσω eClass) διδασκαλία, θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να υλοποιούν ανάλογα προγράμματα σε παιδιά βρεφικής αλλά και νηπιακής ηλικίας με απόλυτη ασφάλεια. Καθώς το πρόγραμμα κινητικής αναψυχής και βρεφικής κολύμβησης υλοποιείται σε βρέφη και νήπια, που μάλιστα υλοποιούνται στο νερό, απαιτούνται εξιδεικευμένες γνώσεις στον σχεδιασμό και υλοποίηση του ασκησιολογίου, καθώς και αντίστοιχες γνώσεις στα πρωτόκολλα ασφάλειας και διαχείρισης κινδύνου, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιείται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες τόσο στο περιεχόμενο του ασκησιολογίου που ακολουθείται σε προγράμματα άσκησης και αναψυχής στο νερό σε βρέφη και νήπια, όσο και στις τεχνικές και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ατυχήματος. Ταυτόχρονα, σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει γνώσεις και δεξιότητες, που αφορούν το αντικείμενο της βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης και αναψυχής, όσον αφορά στο πως οργανώνεται μία επιχείρηση που έχει ως παρεχόμενο προϊόν το παραπάνω αντικείμενο. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση στις βασικές αρχές του marketing και management ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον συγκεκριμένο χώρο, και τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσουν αυξάνοντας τις πιθανότητες επαγγελματικής επιτυχίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε αντικείμενα που έχουν να κάνουν σχέση με την κινητική αναψυχή σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους που απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικίας.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Στην σύγχρονή εποχή, με τις ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία δημιουργείται όλο και περισσότερο η τάση αλλά και η ανάγκη για την παροχή κινητικών ερεθισμάτων στα παιδιά από πολύ νωρίς, ακόμα και από την βρεφική ηλικία. Με την εφαρμογή προγραμμάτων κινητικής αγωγής και αναψυχής στο νερό δίνεται η ευκαιρία για την ικανοποίηση των παραπάνω ερεθισμάτων. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε ολόκληρο τον κόσμο, η βρεφική και νηπιακή ηλικία αποτελεί την υψηλότερη ομάδα κινδύνου για ατυχήματα με πνιγμούς δημιουργεί την απαίτηση της εκμάθησης κολύμβησης των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη για ακόμη περισσότερο εξειδικευμένη γνώση που έχει να κάνει με την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης με εργαλείο το παιχνίδι και την κινητική αναψυχή. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ευελπιστεί να μεταδώσει στους εκπαιδευόμενους σύγχρονη και επικαιροποιημένη γνώση στους εκπαιδευτές, γονείς, συλλόγους, υπεύθυνους της παιδικής πισίνας για τα πιθανά οφέλη στα βρέφη μέσω της εφαρμογής και λειτουργίας των προγραμμάτων κινητικής αγωγής στο νερό. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να οδηγήσει τόσο στην βελτίωση της κινητικότητας των βρεφών και νηπίων όσο και στην εκμάθηση βασικών κολυμβητικών δεξιοτήτων, όπως και στην ανάπτυξης της προσωπικότητας και κοινωνικότητας τους. Πλέον σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα υπάρχουν κολυμβητήρια που διαθέτουν μικρές πισίνες, και μπορούν σε αυτούς τους χώρους να παρέχονται υψηλής ποιότητας αθλητικά προγράμματα κινητικής αγωγής σε βρέφη και νήπια. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η κατάλληλη εκπαίδευση και η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων από τους καθηγητές φυσικής αγωγής ώστε να παρέχουν τα παραπάνω προγράμματα με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 θεματικές ενότητες. Η κάθε μία από τις 2 θεματικές ενότητες θα έχει ως φόρτο εργασίας 30 ώρες. Στο σύνολό του το πρόγραμμα είναι 60 ωρών (2 ECTS).

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων στην διδακτέα ύλη της κάθε θεματικής ενότητας θα πραγματοποιείται μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα του eClass.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων κινητικής αναψυχής:

  1. Μαργαρίτα Κοντζιά, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα την κολύμβηση, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, με εικοσαετή εμπειρία στην βρεφική κολύμβηση.
  2. Ιωάννης Τριγώνης, Ε.Ε.Π., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  3. Γεώργιος Κώστα, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  4. Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  5. Ουρανία Ματσούκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  6. Ευστρατία Τσίτσκαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  7. Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  8. Κωνσταντίνος Αστραπέλλος, Διδάκτορας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Οι επτά από τους οκτώ διδάσκοντες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού Προσωπικού σε δύο ΤΕΦΑΑ της χώρας. Διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικής αναψυχής σε όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερα σημαντικό πλεονέκτημα της υποψήφιας πρότασης αποτελεί το γεγονός ότι το γνωστικό αντικείμενο των διδασκόντων βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με τα διδασκόμενα αντικείμενα του προτεινόμενου προγράμματος. Οι διδάσκοντες αναπτύσσουν τόσο ερευνητική όσο και διδακτική δραστηριότητα στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επιπρόσθετα γνωρίζουν άμεσα τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται οι απόφοιτοι και προσαρμόζουν ανάλογα το διδακτικό περιεχόμενό τους. Επίσης, το μοναδικό μέλος της ομάδας που δεν ανήκει στην κατηγορία του διδακτικού προσωπικού σε κάποιο Πανεπιστημιακό τμήμα, επιλέχθηκε για την τεράστια εμπειρία στον χώρο υλοποίησης προγραμμάτων βρεφικής και νηπιακής κολύμβησης, καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο περισσότερο από 20 χρόνια. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια baby swimming από την Austswim, ένα οργανισμό αναγνωρισμένο διεθνώς που εκπαιδεύει και πιστοποιεί επαγγελματίες που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στα προγράμματα βρεφικής και νηπιακής άσκησης και κινητικής αναψυχής στο νερό.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην πισίνα που έχει διαμορφωθεί για την βρεφική κολύμβηση. Στην συγκεκριμένη πισίνα οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν για τον τρόπο που οργανώνεται ένα πρόγραμμα βρεφικής κολύμβησης, αλλά και τα παιχνίδια κινητικής αναψυχής που χρησιμοποιούνται σε υδάτινο περιβάλλον για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια και σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν εξάσκηση και εκπαίδευση σε βρέφη και νήπια, τα οποία συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα μέσω του συνεργαζόμενου φορέα που συμμετέχει στον πρόγραμμα, και συγκεκριμένα του “Υδρία Family Athletic Club”.  Σε αυτή την φάση οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στο ασκησιολόγιο και στις τεχνικές σε πραγματικές συνθήκες, κάτι που το επιτρέπει η παρουσία της ομάδας στόχου, δηλαδή των βρεφών και των νηπίων.

Όσον αφορά την θεωρητική διδασκαλία και εκπαίδευση, αυτή θα πραγματοποιηθεί, μέσω της χρησιμοποίησης εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν 2 πλατφόρμες εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, το MS-Teams και το eClass. Στο teams θα γίνονται οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονη διδασκαλία (ζωντανή) και στο eClass με ασύγχρονη διδασκαλία. Μέσω του eClass θα μπορούν να κατεβάσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό, να ανεβάζουν τις ασκήσεις τους, να ενημερώνονται μέσω ανακοινώσεων και να επικοινωνούν μεταξύ τους διδάσκοντες και συμμετέχοντες. Για τις σύγχρονες διαλέξεις επιλέχθηκε το teams διότι λειτουργεί καλύτερα και σε κινητές συσκευές και υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών παραθύρων, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί από τη Microsoft βασισμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, χρησιμοποιεί καλύτερη τεχνολογία για τη λειτουργία της και η επιλογή της δεν εγείρει θέμα κόστους σε σχέση με την πλατφόρμα Συνέργεια.

 

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στην πισίνα που έχει διαμορφωθεί για την βρεφική κολύμβηση. Η θεωρητική διδασκαλία και εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί, μέσω της χρησιμοποίησης εξ αποστάσεως μεθόδων εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν 2 πλατφόρμες εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης, το teams και το eClass. Στο teams θα γίνονται οι εξ’ αποστάσεως διαλέξεις με σύγχρονη διδασκαλία (ζωντανή) και στο eClass με ασύγχρονη διδασκαλία.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 600 €. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 300 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, τη δεύτερη μετά τον πρώτο μήνα έναρξης του επιμορφωτικού προγράμματος. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους σαράντα (40).

Για την επιλογή των ενδιαφερομένων οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Ελλάδας ή Εξωτερικού), ή επί πτυχίω φοιτητές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ισχύουν τα παρακάτω:

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων θα αποτελέσει η ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10/02/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 23/03/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

  1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  2. Πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή αντίστοιχο Πτυχίο Τμημάτων του Εξωτερικού με την αντίστοιχη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ., ή βεβαίωση από την γραμματεία του αντίστοιχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο είναι φοιτητής/τρια, ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών των 8 εξαμήνων και είναι φοιτητής/τρια επί πτυχίω.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Ιωάννης Τριγώνης

Τηλέφωνο: 6980244504

Email: itrigon@phyed.duth.gr