ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16/12/2020

 Ιστοσελίδα Προγράμματος

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» από 26-02-2021 έως 26-11-2021 με Ε.Υ. την Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δ.Π.Θ. κα Παρασκευή Βίβιαν – Μάλλιου.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους και φοιτητές ΤΕΦΑΑ και απόφοιτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Ελλάδας ή Εξωτερικού), στους οποίους αναγνωρίζεται επαγγελματικό δικαίωμα στο χώρο της άσκησης και υγείας.

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 320 ωρών που αντιστοιχούν σε 11 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή παρακολούθησή του ο επιμορφωμένος αποκτά: τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για την πρόληψη και διαχείριση των συμπτωμάτων που προκύπτουν από μυοσκελετικά προβλήματα που εμφανίζονται σε παιδιά αλλά και ενήλικες.

Το Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι επιμορφωμένοι/ες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι/ες)

0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

0,5 Μόρια στους Διευθυντές – Υποδιευθυντές

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των ειδικών σε θέματα υγείας σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των μυοσκελετικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε παιδιά αλλά και ενήλικες. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και πρακτικές σχετικά: α) με την αναγνώριση των μυοσκελετικών προβλημάτων που εμφανίζονται σε παιδιά και ενήλικες, β) με τον σχεδιασμό και εφαρμογή  τακτικών πρόληψής τους, και γ) με τη διαχείρισή τους μέσω της άσκησης, στο χώρο του σχολείου, του γυμναστηρίου αλλά και σε άλλους χώρους όπως η πισίνα, η θάλασσα και η ύπαιθρος.

Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην μεταφορά και επεξήγηση επιστημονικών δεδομένων στους εκπαιδευόμενους που απασχολούνται σε χώρους όπου αθλούνται οι περισσότεροι από εμάς όλων των ηλικιών όπως το γυμναστήριο, το σχολείο, κολυμβητήρια, τα υδροθεραπευτικά κέντρα κλπ. Στο πρόγραμμα αυτό τα ερευνητικά δεδομένα μετατρέπονται σε εφαρμοσμένη γνώση και στην απλοποιημένη τους μορφή προσαρμόζονται στις ανάγκες όσων σχεδιάζουν ή/και επιβλέπουν ασκούμενους σε μαζικούς χώρους άθλησης.

Οι τελευταίοι επιβάλλεται να ενημερώνονται για τις νέες τάσεις της άσκησης που προάγει τη σωματική ευεξία μέσα από την πρόληψη μυοσκελετικών προβλημάτων. Τα νέα δεδομένα πρέπει να φτάσουν και στον πιο μικρό χώρο άσκησης, αφού πλέον είναι κοινός τόπος ότι η κατάλληλη άσκηση προάγει την ασφάλεια των ασκουμένων και τη δημόσια υγεία

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ένα πρωτεύον μέλημα. Τα μυοσκελετικά προβλήματα εμφανίζονται από τη σχολική ηλικία (παρεκκλίσεις της ΣΣ, όπως σκολίωση) και συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή (π.χ κύφωση, λόρδωση και χρόνιος πόνος στη μέση και τον αυχένα), περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα κίνησης των ατόμων. Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης πάνω στα μυοσκελετικά προβλήματα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την διαχείριση των ατόμων αυτών. Η εφαρμογή στοχευμένου ασκησιολογίου μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα κίνησης των παιδιών και να προλάβει την εξέλιξη του προβλήματος. Στους ενήλικες η εκμάθηση τεχνικών κινητοποίησης μπορεί να αυξήσει την ικανότητα κίνησης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων.

Η αναγκαιότητα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας που παράγει διαρκώς ερευνητικά δεδομένα και των ειδικών που εφαρμόζουν ή επιβλέπουν προγράμματα άσκησης σε χώρους μαζικής άθλησης.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο μέρη με διάρκεια 4,5 μήνες το κάθε μέρος και συνολική διάρκεια του προγράμματος 9 μήνες.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 16 θεματικές ενότητες με 160 ώρες, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 16 θεματικές ενότητες με 160 ώρες, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με μαθήματα που γίνονται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Η κάθε μία από τις 32 θεματικές ενότητες θα έχει ως φόρτο εργασίας 10 ώρες (32Χ10=320), συγκεκριμένα, 1 διάλεξη των 2 ωρών που θα γίνεται με σύγχρονο τρόπο μέσω των εργαλείων Teams, 2 διαλέξεις των 2 ωρών που θα γίνονται με ασύγχρονο τρόπο μέσω του eclass, την παράδοση 1 εργασίας (π.χ σχεδιασμός προγράμματος άσκησης στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε θεματικής ενότητας) και την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων στην διδακτέα ύλη της θεματικής ενότητα μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στην πλατφόρμα του eclass.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν εκπαιδευτές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με μεγάλη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης μυοσκελετικών προβλημάτων:

  1. Μάλλιου Βίβιαν – Παρασκευή, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ και Φυσιοθεραπεύτρια
  2. Μπενέκα Αναστασία, Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
  3. Γιοφτσίδου Ασημένια, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
  4. Χατζηνικολάου Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
  5. Αυλωνίτη Αλεξάνδρα, Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
  6. Δασκαλάκη Αικατερίνη, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
  7. Μακρή Ευαγγελία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
  8. Πρωτόπαππα Μαρία, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
  9. Κορδώση Σουζάνα, Υποψ. Διδάκτορας, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Θα πραγματοποιούνται online διαλέξεις με την χρήση του Teams κάθε Σαββατοκύριακο.

Οι διαλέξεις θα περιέχουν σε μεγάλο τους μέρος βίντεο και φωτογραφικό υλικό από κατάλληλο ασκησιολόγιο που εκτελείται στους χώρους άσκησης: στο γυμναστήριο, σε πισίνα, θάλασσα και στην ύπαιθρο.

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Κόστος συμμετοχής

800 ευρώ (400 ευρώ ανά τεσσεράμισι μήνες). Kατάθεση 200 ευρώ πριν την έναρξη κάθε μέρους και 200 ευρώ ένα δίμηνο μετά την έναρξη κάθε μέρους.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Κριτήριο μοριοδότησης και κατάταξης αποτελεί ο βαθμός του πτυχίου. Για τον υπολογισμό των μορίων ο βαθμός του πτυχίου των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 2 (βαθμός πτυχίου Χ 2), ενώ για τους απόφοιτος άλλων ΑΕΙ πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 1,5 (βαθμός πτυχίου Χ 1,5).

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες / υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι, κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας θα αποτελέσει η σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 13-11-2020

Καταληκτική ημερομηνία: 10-02-2021

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας my.kedivim.duth.gr όπου θα επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης (https://my.kedivim.duth.gr/index.php?r=onlineadmission/registration/index )

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)         Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)         Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γιοφτσίδου Ασημένια τηλεφωνικώς 10.00 – 14.00 στο 6980242455 ή με email στο agioftsi@phyed.duth.gr