ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία» από 20/3/2023 έως 21/7/2023 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Περικλή Γκόγκα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να επιμορφωθούν σε θέματα επιχειρηματικότητας και εργαλείων επιχειρηματικότητας με πρακτικές εφαρμογές:

 • απόφοιτους Λυκείου,
 • προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές
 • απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και έτσι θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σε λιγότερο χρόνο, εστιασμένες στην πρακτική χρήση, και με μικρότερο κόστος
 • όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις/εργαλεία
 • όσους έχουν δική τους ή διοικούν επιχείρηση και θέλουν να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους γνώσεις με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία.

Πιστοποιούμενα προσόντα

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 200 ωρών και 8 μονάδων ECTS.

Εναλλακτικά, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την αξιολογική διαδικασία του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει με ολοκληρωμένο και πρακτικό τρόπο τα βασικά εργαλεία που είναι απαραίτητα σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος-υπάλληλο επιχείρησης όπως: Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου, Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ερμηνεία Οικονομικών Καταστάσεων, Ανάλυση Δεικτών, Κατάρτιση Προγράμματος Χρηματοροών, Δανεισμός-Leasing, Βασικές σχέσεις Τόκου, Απόδοσης, Παρούσα Αξία, Αρχές Marketing-Management, Ηλεκτρονικό Marketing και Προώθηση, Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξοικείωση με Διεθνή Χρηματοοικονομική Ορολογία, ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση κλπ.

Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στην χρήση templates MS Excel, MS Word και MS Power Point για την καταγραφή, ανάλυση, αξιοποίηση και παρουσίαση σχετικών αναφορών μέσα και έξω από την επιχείρηση. Επίσης, παρέχει σε κάθε εκπαιδευόμενο την προσωπική του Επαγγελματική Εργαλειοθήκη (Professional Toolbox), με όλα τα σχετικά templates (πρότυπα) για την παραγωγή και χρήση όλων των παραπάνω οικονομικών reports και καταστάσεων, που αποτελούν βασικό εφόδιο σε κάθε εκπαιδευόμενο για εφαρμογή άμεσα ή/και μελλοντικά στον χώρο εργασίας σε μία επιχείρηση.

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι, με την παραπάνω εργαλειοθήκη θα μπορούν να κάνουν χρήση σύγχρονων επιχειρηματικών εργαλείων όπως: μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων, χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων, Ανάλυση Νεκρού Σημείου κερδοφορίας (Break-Even-Point Analysis), SWOT Analysis, SPACE-Matrix Analysis, αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης κα., χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη σχετική γνώση. Τα εργαλεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα αναφορικά με τα παραπάνω, τόσο κατά την διάρκεια του προγράμματος, όσο και έπειτα ανεξάρτητα από αυτό στην εργασία τους ή σε τυχόν περαιτέρω σπουδές τους. Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό θα δοθεί στο τέλος με τη μορφή εγχειριδίου σε pdf.

Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί μετά από την ολοκλήρωσή του να:

 • Δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο για κάθε χρήση.
 • Να χρησιμοποιεί εύκολα μέσω των template στο προσωπικό toolbox σύγχρονες μεθόδους επιχειρηματικής ανάλυσης.
 • Nα αξιολογεί με ποσοτικές/μαθηματικές μεθόδους επενδυτικές κινήσεις κι επιχειρήσεις.
 • Να αξιολογεί και να επιλέγει στρατηγικές management και marketing με βάση ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της επιχείρησης.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Τα Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία παρέχουν επικαιροποιημένες, σύγχρονες, άμεσες και πρακτικές γνώσεις σε μεθόδους διοίκησης επιχειρήσεων και επιχειρηματικής ανάλυσης που έχουν εφαρμογές σε κάθε είδους επιχείρηση: υπό σύσταση, νεοσύστατες, υφιστάμενες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Στις μέρες μας, η εξειδικευμένη επιχειρηματική εκπαίδευση περιορίζεται και παρέχεται μόνο σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ από Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών που απαιτούν μεγάλο χρόνο (1 έως 2 έτη) για την ολοκλήρωσή τους σε σπουδές πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα Σύγχρονα Επιχειρηματικά Εργαλεία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό:

 1. Παρέχει εξειδικευμένη, έγκαιρη και με άμεσες πρακτικές εφαρμογές γνώση.
 2. Είναι ευέλικτο στις απαιτήσεις μελέτης, καθώς βασίζεται στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση και δεν δεσμεύει τους εκπαιδευόμενους στο πρόγραμμα μελέτης τους καθώς μπορούν να μελετήσουν μέσω του Eclass κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν διαθέσιμες, χωρίς μετακινήσεις και σπατάλη χρόνου.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε:

 • Να μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.
 • Ελάχιστο προσόν θεωρείται το απολυτήριο λυκείου.

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 4μήνης διάρκειας, 200 ωρών και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες:

 1. Επιχειρηματίας-Επιχείρηση
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία.
 • Θα παρουσιαστούν τα διάφορα ζητήματα εκκίνησης μίας επιχείρησης καθώς και η προετοιμασία που πρέπει να γίνει για να ξεκινήσει με τις σωστές προοπτικές μία επιχειρηματική ιδέα και να εξελιχθεί σε μία επικερδής επιχείρηση.
 1. Καινοτομία
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα γίνει παρουσίαση των εννοιών επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία.
 • Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μία θεωρητική επαφή με τεχνικές για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών αλλά και λύσεων σε διάφορα προβλήματα μίας επιχείρησης.
 1. Επιχειρηματικό Σχέδιο-Business Plan
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστεί τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Θα αναλυθεί που χρειάζεται η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ, αίτηση δανεισμού από τράπεζα ή venture capitals κτλ.
 1. Εργαλεία Στρατηγικής Ανάλυσης
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν τα πιο σημαντικά εργαλεία στρατηγικής ανάλυσης.
 • Η ενότητα θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της Swot Analysis με την οποία βρίσκουμε τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές μίας επιχείρησης και πως μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Θα δοθεί και σχετικό template.
 • Θα γίνει παρουσίαση της PEST ανάλυσης. Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει το Πολιτικό περιβάλλον, το Οικονομικό περιβάλλον, το Κοινωνικό περιβάλλον και τέλος το τεχνολογικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο του Μάρκετινγκ στο πλάνο Μάρκετινγκ
 • Τέλος, θα γίνει παρουσίαση της Space Matrix Analysis με την οποία μία επιχείρηση μπορεί να βρει με ποσοτικές μεθόδους την βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει. Θα δοθεί και σχετικό template.
 1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα εμβαθύνουμε στα χρηματοοικομικά των επιχειρήσεων και πως μπορούμε να τα κατανοήσουμε καλύτερα.
 • Θα αναλυθούν οι βασικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές).
 • Θα γίνει παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα εύκολα και να συγκρίνουμε τα οικονομικά μίας επιχείρησης διαστρωματικά (με άλλες επιχειρήσεις) αλλά και διαχρονικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών (Αριθμοδείκτες).
 • Θα γίνει πρακτική εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού του Νεκρού Σημείου. Θα δοθεί και σχετικό template.
 • Θα γίνει παρουσίαση αναφορικά με μεθόδους τιμολόγησης υπηρεσιών και για ποιους λόγους διαφέρει από την τιμολόγηση φυσικών προϊόντων.
 1. Capital Budgeting, Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίου
 • Η θεματική ενότητα ξεκινάει με την παρουσίαση για την αρχική αξία του χρήματος.
 • Στη συνέχεια θα αναλυθούν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων (π.χ. την μέθοδο Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV), την μέθοδο του εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR)). Με αυτές τις μεθόδους μπορούμε να υπολογίσουμε εάν μία επενδυτική κίνηση (έργο, έναρξη επιχείρησης, επένδυση κτλ) είναι συμφέρουσα ή όχι.
 • Τέλος, θα παρουσιαστούν μέθοδοι Αποτίμησης επιχειρήσεων.
 1. Behavioral Business and Communication
 • Σε αυτήν την θεματική ενότητα θα γίνει ανάλυση των λογικών σφαλμάτων που έρχονται σε αντίθεση με την ορθολογική σκέψη.
 • Θα γίνει αναφορά σε διάφορα ψυχολογικά τρικ συμπεριφοράς για να δείξουμε πως μπορεί κάποιος να επηρεάζει τους άλλους στα πλαίσια του μάρκετινγκ.
 • Τέλος, θα γίνει ανάλυση των βασικών αρχών επικοινωνίας στις επιχειρήσεις με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
 1. Αρχές Finance
 • Στην 8η ενότητα θα γίνει ανάλυση των εννοιών του συναλλάγματος και των χρηματοοικονομικών αγορών.
 • Επίσης, θα παρουσιαστούν μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
 • Θα αναλυθούν διάφορες σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης.
 • Θα γίνει αναφορά και στις περιπτώσεις χρεοκοπίας, αναδιοργάνωσης και εκκαθάρισης μίας επιχείρησης.
 1. Στρατηγική Marketing και Promotion
 • Σε αυτή την ενότητα θα γίνει ανάλυση του Marketing και του Promotion μίας επιχείρησης.
 • Θα γίνει αναφορά στην αλυσίδα Καταναλωτής-Ανάγκη-Προιόν.
 • Θα γίνει παρουσίαση με αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με τη σωστή σύνταξη ερωτηματολογίου.
 • Θα γίνει παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του Word για να μπορεί να γράψει ο εκπαιδευόμενος ένα σωστό report και ένα σωστό κείμενο με αποδέκτες μετόχους, πελάτες κτλ.
 • Τέλος, θα γίνει εκτενής αναφορά στα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι σε παρουσιάσεις και πως μπορείτε να τα αποφύγετε και να κάνετε μία σωστή παρουσίαση σε οποιοδήποτε κοινό.

 

Εκπαιδευτές

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο κ. Περικλής Γκόγκας, καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. και ο κ. Εμμανουήλ Σοφιανός, υποψήφιος διδάκτορας του ιδίου τμήματος.

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ενώ ταυτόχρονα  δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσαρμόζουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωσή τους, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες τους ανάγκες.

Σε ορισμένες ενότητες, τα μαθήματα μπορεί να ενσωματώνουν φυσική αφήγηση με σύγχρονη τηλεκπαίδευση αλλά και εγγεγραμμένα video με τη μορφή recorded webinar (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση). Σε αυτά τα σημεία ο διδάσκων θα αναλύει και θα εξηγεί επιλεγμένες έννοιες ή αντικείμενα και θα λύνει απορίες των εκπαιδευόμενων. Στις περιπτώσεις αυτές, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αναρτάται στην πλατφόρμα προκειμένου να μπορεί να αποτελέσει υλικό μελέτης και με ασύγχρονη μορφή.

 

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «eclass» καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα Google Meet για την οποία δε χρειάζεται η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις των 100€, η πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων και η δεύτερη 2 μήνες μετά την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

 

Εκπτωτική πολιτική 30% για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι Δ.Π.Θ.

Οι παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν πως ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά.

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται στους 45.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας είναι: α) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και εφόσον πάλι υφίστανται τα ίδια προσόντα β) ο βαθμός πτυχίου μεταξύ των ενδιαφερομένων.
Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικά

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10/2/2023

Καταληκτική ημερομηνία: 10/3/2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https://kedivim.duth.gr/).

H ηλεκτρονική αίτηση επέχει Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
 3. Αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εάν υπάρχει)
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (εάν υπάρχει)Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Περικλή Γκόγκα στο email economicsduth+sea@gmail.com