Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Δ.Π.Θ διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας» από 21-9-2020 έως 21-6-2021 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δ.Π.Θ. κ. Θεόδωρο Κουτρούκη.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κάτοχους πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά προτίμηση των κλάδων Οικονομίας – Διοίκησης, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικών Επιστημών και συναφών σχολών).

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις του προγράμματος  μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι λυκείου με σχετική εκπαίδευση ή/και επαγγελματική εμπειρία.

 

Εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση: Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών, 9μηνης διάρκειας, με 17 ECTS. Τέλος, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης, με προϋπόθεση την ανελλιπή παρακολούθηση.

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & στη διά βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας, προκειμένου ο λειτουργός της συμβουλευτικής να βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επικύρωση των απαιτούμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του επαγγέλματος του συμβούλου με στόχο να καλύψει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και να ενισχύσει τις ικανότητες για τον εκπαιδευόμενο που επιθυμεί να κατακτήσει το βασικό επίπεδο άσκησης του επαγγέλματος και να εκτελεί τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου.

 

Αναγκαιότητα του προγράμματος – καινοτομία προγράμματος

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός- δια βίου συμβουλευτική στοχεύει στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου και της ικανότητάς του να πάρει κατάλληλες γι’ αυτό επαγγελματικές αποφάσεις. Τα άτομα κάθε ηλικίας σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με τις απρόβλεπτες αλλαγές στην αγορά εργασίας και συχνά καλούνται να σχεδιάσουν εκ νέου τη σταδιοδρομία τους, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει στην αναζήτηση εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι έρχεται να καλύψει μια ολοένα και αυξανόμενη επιστημονική και εκπαιδευτική ανάγκη που έχει να κάνει με τον κύριο όγκο του πληθυσμού είτε οι ωφελούμενοι είναι μαθητές είτε φοιτητές είτε άνεργοι ή και εργαζόμενοι που επιθυμούν να επανατοποθετηθούν στην αγορά εργασίας. Συνυπολογίζοντας την απουσία αντίστοιχων μεταπτυχιακών εξειδικεύσεων στα Ελληνικά ΑΕΙ (προσφέρεται μόνο ένα ΜΠΣ στο ΕΚΠΑ) σε συνδυασμό με τις ταχύτατες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι, θα προετοιμάσει εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία έχοντας καλλιεργήσει ένα σύνθετο γνωστικό υπόβαθρο με διεπιστημονικές γνώσεις από τα πεδία της Οικονομίας, της Ψυχοπαιδαγωγικής κ.λπ. θα είναι θέση να βοηθήσουν τον ωφελούμενο να ανακαλύψει και να σχεδιάσει επιτυχώς τα μονοπάτια καριέρας του

 

Δομή του προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι 9μήνης διάρκειας, 500 ωρών και απαρτίζεται από 9 θεματικές ενότητες-άξονες που εμπεριέχουν επιμέρους διδακτικές εβδομάδες και υποενότητες. Τα προσφερόμενα μαθήματα και πεδία που εμπεριέχονται στην κάθε ενότητα έχουν ως στόχο να μεταφέρουν διεπιστημονικές γνώσεις από τα πεδία της οικονομίας, της ψυχοπαιδαγωγικής και της συμβουλευτικής στους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεκινώντας από εισαγωγικές έννοιες της επαγγελματικής συμβουλευτικής, θα εντρυφήσουν σε βασικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, θα γνωρίσουν το πλαίσιο και τη μεθοδολογία αλλά και θα κατανοήσουν και πληροφοριακά δεδομένα που θα τους βοηθήσουν, πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, να είναι σε θέση να συνδράμουν επαρκώς στη στοχοθεσία των ωφελουμένων είτε αυτοί είναι μαθητές είτε άνεργοι ενήλικες κ.λ.π. Αυτό συνεπάγεται πως με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τις θεωρίες της συμβουλευτικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου, το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου και να βοηθήσει τον ωφελούμενο να αποφασίσει το είδος του επαγγέλματος που μπορεί να ασκήσει με βάση το επαγγελματικό του προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, σε κάθε σπουδαστή θα χορηγείται το ψυχομετρικό εργαλείο – κλίσεων και ενδιαφερόντων Career Gate Test K17, προκειμένου και να καταγραφεί το προσωπικό προφίλ τους αλλά και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα εργαλεία αυτά με πρακτική χρήση ενός εργαλείου, το οποίο εδώ και πολλά έτη έχει χορηγηθείς σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 9 θεματικές ενότητες, και ειδικότερα:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ,
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
 • ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
 • ΜΟΡΦΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
 • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

Εκπαιδευτές Οι διδάσκοντες του προγράμματος, διαθέτουν άμεσα συνδεόμενο επιστημονικό υπόβαθρο με το γνωστικό αντικείμενο και παράλληλα πλούσια διδακτική και πρακτική εμπειρία του κλάδου. Επιπρόσθετα είναι πολύ σημαντικό πως είναι σε πολυετή επαφή με τις ομάδες στόχους που σχετίζονται με την επαγγελματική συμβουλευτική και περιλαμβάνει μαθητές, φοιτητές αλλά και ανέργους. Το δεδομένο αυτό τους παρέχει τη δυνατότητα, πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις, να έχουν εντάξει στη δομή και στη φιλοσοφία του προγράμματος και πρακτικά παραδείγματα και δεδομένα. Η συνολική προσέγγιση του προγράμματός γίνεται από την οπτική γωνία της οικονομικής της εργασίας και της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα διδάσκουν:

 

ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ph.D., Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ

ΤΣΑΡΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, Ph.D., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΔΠΘ

ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ph.D., Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

 

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος

H εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία κρίνεται ως η καλύτερη δυνατή μεθοδολογία καθώς το επιμορφωτικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια εργαστήρια κ.λπ. και λόγω της ενδεχόμενης γεωγραφικής διασποράς των ενδιαφερομένων, θα μπορέσει να καλύψει την αναμενόμενη ζήτηση αλλά και θα δίνει την ευελιξία στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τη μελέτη του υλικού και την επιμόρφωση στα ατομικά τους προγράμματα. Εξάλλου και στα ιδρύματα της αλλοδαπής, το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρεται κατά κόρον εξ αποστάσεως.

 

Τόπος Υλοποίησης Προγράμματος

Δεδομένου ότι πρόκειται για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ο τόπος (και ο xρόνος) ορίζεται από τον εκπαιδευόμενο, με μόνη προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 600 €. Το ποσόν αυτό καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 300 €, την πρώτη πριν την έναρξη των μαθημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό που θα ανακοινωθεί, και την δεύτερη μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020. Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Ωστόσο, παρέχεται έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων:

 1. Άνεργοι, κάτοχοι κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
 2. ΑΜΕΑ.
 3. Μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
 4. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
 5. Ενεργοί φοιτητές άλλων ΑΕΙ (προπτυχιακοί ή/και μεταπτυχιακοί).

 

(Επισημαίνεται ότι οι εκπτώσεις σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν συνδυαστικά ή αθροιστικά).

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων ακολουθούνται τα εξής κριτήρια:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την επιλογή των σπουδαστών είναι η αποστολή απλής φωτοτυπίας του πτυχίου του ενδιαφερομένου ή βεβαίωσης της γραμματείας για τη φοίτησή στο τελευταίο έτος σπουδών για τους σπουδαστές ενδιαφερομένους και σύντομου Βιογραφικού Σημειώματος. Εν συνεχεία, αναφορικά με τη μοριοδοτηση για την επιλογή των ενδιαφερομένων:

–              Kάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων Οικονομίας – Διοίκησης, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνικών Επιστημών | 30 μόρια

–              Kάτοχοι λοιπών πτυχίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 20 μόρια

(Και στις δύο κατηγορίες η κατάταξη γίνεται με κριτήριο το βαθμό πτυχίου)

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιλαχόντες/υπεράριθμοι ενδιαφερόμενοι στις προαναφερθείσες κατηγορίες, ως κριτήριο επιλογής/προτεραιότητας λαμβάνεται υπόψη η σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Σε όλες τις περιπτώσεις ισοβαθμίας στη μοριοδότηση προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη σε διάρκεια αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15/07/2020

Καταληκτική ημερομηνία: 04/09/2020

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω website my.kedivim.duth.gr και εκεί επιλέγεται το πεδίο Υποβολή Αίτησης.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο 5 ημέρες αφού αναρτηθεί ο πίνακας εισακτέων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είναι:

1)            Αίτηση, στην οποία θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία και θα αναφέρει ότι επιθυμεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα.

2)            Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται στη δημόσια πρόσκλησή του.

3)            Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

4)            Φωτοτυπία του πτυχίου (ή απολυτήριο λυκείου για τους κατ’ εξαίρεση ενδιαφερομένους)

5)            Τυχόν βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κα Μπαλλάση & κα Καραδήμου, τηλεφωνικώς από 12.00-17.00 στο 231 231 5181 & 6945175015, ή με email στο info@employ.edu.gr από Δευτέρα έως Παρασκευή.